TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH

Bài 4: Cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ

Làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN), để TCĐ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), góp phần phát triển KTTN lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là nhiệm vụ không của riêng ai. Do đó, để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra của công tác này, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, toàn diện của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Đổi thay diện mạo nông thôn mới ở Diên Khánh

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng nông thôn của huyện Diên Khánh có nhiều đổi thay, khởi sắc. Có được kết quả đó là nhờ cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã đã đồng thuận, tập trung quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX...

Nhiều giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

6 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, tăng cao cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhằm kéo giảm TNGT, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh triển khai nhiều biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Quảng cáo

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1661715
Số người trực tuyến
Hiện có: 30   Khách