TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 và 49: Nhiều chuyển biến
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49 về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tỉnh Lâm Đồng: Nhìn lại và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X trong thời gian tới
Nhanh chóng triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X (Nghị quyết) bằng nhận thức sẽ thay đổi được diện mạo nông thôn mới nhanh, Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Lâm Đồng đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm đạt được, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị tỉnh phấn khởi tiếp tục thực hiện Nghị quyết bằng những giải pháp sát hợp với thực tế.
Kiểm tra việc thực hiện 3 Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm
Ngày 13-6, đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện 3 Nghị quyết của Tỉnh ủy về  đẩy mạnh phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh: Khu Kinh tế Vân Phong, khu vực vịnh Cam Ranh và TP. Nha Trang.
Nghị quyết 10-NQ/TW: Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân
Để đạt được mục tiêu “phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong thời gian tới, cần phải có nhiều giải pháp tổng thể hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Bảo đảm cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng phát triển
Ngày 24-1-2019, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Khánh Hòa vận dụng sáng tạo Cương lĩnh và Nghị quyết của Đảng
Ngày 15-4, Đoàn công tác Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban văn kiện làm trưởng đoàn và đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các vị lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành làm việc với đoàn.
Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống: Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược
Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: Xây dựng “thế trận lòng dân” tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) và nền an ninh nhân dân (ANND).
Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống Chuyển biến trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức
Năm 2018, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh và có những kết quả rõ rệt. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng không ngừng được tăng lên. Trong đó, ngành tuyên giáo đã có những đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển.
Thực hiện nghị quyết T.Ư 6, khóa XII : Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiều địa phương đã có giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, bước đầu góp phần mang lại kết quả, tạo chuyển biến tích cực. Quá trình triển khai chủ trương này tại cơ sở, đã đưa đến một số bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những vướng mắc, khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời.
Nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
Để phát huy tính tích cực và chủ động hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ, Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã xác định các mục tiêu, yêu cầu, lộ trình cụ thể về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ các cấp. Đây là một thách thức rất lớn đối với cả chủ thể quản lý và bản thân cán bộ, đòi hỏi các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ rất khoa học, bài bản và mỗi cán bộ phải xác định rõ trách nhiệm và tìm động lực mới cho phát triển.

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6875355