TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

Khó khăn trong phát triển lên thị xã

Chương trình phát triển đô thị Diên Khánh lên thị xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó vướng mắc lớn nhất là tiêu chuẩn toàn huyện phải đạt đô thị loại IV và 50% đơn vị hành chính cấp xã được quy hoạch thành phường. Hiện nay, huyện đang từng bước tháo gỡ những vướng mắc này.

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2020) Vùng cao đổi mới

Với những kết quả tích cực từ Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, diện mạo khu vực miền núi ở nhiều địa phương trong tỉnh đã có sự thay đổi, đời sống của các hộ ĐBDTTS từng bước nâng lên.

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3965782