TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Mục tiêu rất cao

Đến năm 2025, toàn bộ các xã ở những địa phương đồng bằng phải là xã nông thôn mới (NTM). Đó là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ tỉnh Khánh Hòa đặt ra trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Hội Phụ nữ xã Ninh Trung: Điển hình trong các phong trào

Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ, trở thành một trong những đơn vị hội mạnh, dẫn đầu công tác hội toàn thị xã năm 2020. Hội vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở.

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.857.950