TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH

Chính sách hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số: Phát huy hiệu quả

Năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai đã tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh vươn lên, từng bước xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhiều giải pháp tăng độ che phủ rừng

Hiện nay, tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh Khánh Hòa đạt 46,01%. Để tiếp tục gia tăng độ che phủ rừng lên ít nhất 47,5% vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành lâm nghiệp, các địa phương đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp.

Liên kết banner
 
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 822947