TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Cần có giải pháp đưa du lịch phát triển bền vững
Ông Nguyễn Văn Thành - nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch: Cần có giải pháp đưa du lịch phát triển bền vững
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII
Những năm qua, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đã góp phần quan trọng, giúp bộ mặt nông thôn thay đổi, đường sá, thủy lợi, hạ tầng cơ bản được đầu tư xây dựng khang trang. Đời sống của người dân khu vực nông thôn được chăm lo thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất… Từ đó, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa - thể thao
Qua nghiên cứu văn kiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tôi rất tâm đắc khi Đảng bộ đã thể hiện quan điểm rõ ràng, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm được, chưa làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới.
Cần đánh giá tình hình quyết liệt hơn nữa
Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chúng tôi nhận thấy dự thảo báo cáo đã rất thẳng thắn khi đánh giá những yếu kém, khuyết điểm nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, khuyết điểm đó cần được chỉ rõ hơn nữa, phải coi đây là bài học sâu sắc để sau này chúng ta không còn bị mắc những khuyết điểm tương tự. Với tinh thần ấy, chúng tôi xin góp ý như sau:
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII
Ngày 21-5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Ngọc Thanh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu
Đại tá Lê Như Hải - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu
Nội dung về xây dựng nền văn hóa tiên tiến và hiện đại còn mờ nhạt
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cho đội ngũ văn nghệ sĩ góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các văn nghệ sĩ đã dành nhiều sự quan tâm và đóng góp ý kiến về bố cục, kết cấu, nội dung của dự thảo.
Cần có cơ chế đặc thù cho Nha Trang
Thành ủy Nha Trang vừa tổ chức hội nghị mở rộng góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nên định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng an toàn hơn khi gặp biến động
Nên định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng an toàn hơn khi gặp biến động - Báo Khánh Hòa điện tử
Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Cần làm rõ thêm một số nội dung
Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Khánh Hòa. Đại hội sẽ tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết của Đại hội XVII, đề ra những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo Đảng bộ tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ số này, Báo Khánh Hòa sẽ mở chuyên mục: “Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII” để các tầng lớp nhân dân đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự nghiệp chung của Đảng.
Điểm mới trong Hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Để bám sát và tuân thủ đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các nghị quyết đại hội Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 20/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Ngày 01/4/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn số 8355-CV/BTGTW về hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp. Theo đó:
Hướng dẫn thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Theo Kế hoạch số 160 – KH/TU, ngày 14/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Website trích phần hướng dẫn góp ý cụ thể vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để bạn đọc tiện theo dõi, góp ý.
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XVII TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Theo Kế hoạch vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, nội dung tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào những nội dung sau..
Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn số 8141-CV/BTGTW về việc trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Giải đáp một số nội dung liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp
Để việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đúng yêu cầu, nội dung theo các quy định của Trung ương, của tỉnh, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin tổng hợp, giải đáp một số nội dung liên quan đến đại hội Đảng các cấp.
Họp Tiểu ban Vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Ngày 13-11, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chủ trì họp Tiểu ban Vật chất (lần thứ nhất) xây dựng dự toán kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Chiều 8-11, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự cuộc họp của Ban Biên tập Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (lần 2).
Quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp
Ngày 9-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
|<<    <   
[1]2
   >    >>|

Thông báo
Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Video Clip
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4710803