TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn số 8141-CV/BTGTW về việc trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Giải đáp một số nội dung liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp
Để việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đúng yêu cầu, nội dung theo các quy định của Trung ương, của tỉnh, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin tổng hợp, giải đáp một số nội dung liên quan đến đại hội Đảng các cấp.
Họp Tiểu ban Vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Ngày 13-11, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chủ trì họp Tiểu ban Vật chất (lần thứ nhất) xây dựng dự toán kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Chiều 8-11, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự cuộc họp của Ban Biên tập Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (lần 2).
Quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp
Ngày 9-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Họp Ban biên tập Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh
Sáng 7-9, đồng chí Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Biên tập Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo chính trị (lần 1).
Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Tỉnh ủy về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Để việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội ở các cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra kế hoạch cụ thể....
Theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Kế hoạch số 2755-KH/BDVTW ngày 28/8/2019 của Ban Dân vận Trung ương theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan (các Tiểu ban phục vụ Đại hội) tích cực chuẩn bị chu đáo để tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị theo kế hoạch phân công
Tại Báo cáo số 407-BC/VPTU, ngày 23/8/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy kết luận:
Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông báo
Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Video Clip
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4013227