TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 11/10/2019 và kết luận...
Chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnhtrong giao ban tuần từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019
​Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban và kết luận một số nội dung....
Chỉ đạo của đồng chí Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 23/9 đến 27/9/2019
Đồng chí Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền chủ trì giao ban vào sáng ngày 27/9/2019 và kết luận một số nội dung sau...
Chỉ đạo của đồng chí Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019
Đồng chí Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền chủ trì giao ban vào sáng ngày 20/9/2019 và kết luận một số nội dung...
Chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnhtrong giao ban tuần từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 13/9/2019 và kết luận...
Chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 06/9/2019 và kết luận một số nội dung...
Chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 30/8/2019 và kết luận....
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 23/8/2019 và kết luận...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 16/8/2019 và kết luận...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019
​Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 09/8/2019 và kết luận một số nội dung...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 29/7/2019 đến 02/8/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 02/8/2019 và kết luận...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 26/7/2019 và kết luận một số nội dung...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019
​Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 19/7/2019 và kết luận...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 12/7/2019 và kết luận một số nội dung...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 05/7/2019 và kết luận:
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 28/6/2019 và kết luận...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 21/6/2019 đã kết luận...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 14/6/2019 và kết luận yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nội dung....
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 07/6/2019 và kết luận chỉ đạo một số nội dung...
Chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019
Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 31/5/2019 và kết luận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung ....
|<<    <   
[1]234
   >    >>|

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2377735