TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Thông tin xây dựng Đảng
MỪNG NĂM MỚI 2021! MỪNG ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TA!
Đất nước ta đang bước vào năm 2021 với một quốc lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới, được đánh dấu bằng sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta hiện nay
Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản. Thực chất của nguyên tắc này chính là nhằm nâng cao tính tích cực và năng lực sáng tạo của đảng viên, để các quyết định của Đảng luôn là sản phẩm kết tinh bởi trí tuệ tập thể và bảo đảm tính kỷ luật tự giác của mỗi tổ chức đảng và đảng viên khi ý chí của đa số được khẳng định và bắt buộc phải phục tùng.
Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và quá trình đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Dân vận là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, các đoàn thể, chính quyền, trong đó, công tác dân vận chính quyền có vai trò rất quan trọng.
Khánh Hòa tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng
Năm 2020, toàn tỉnh đã mở 504 lớp học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 37.754 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự, đạt 93,2%. ..
Mang hương vị Tết ra Trường Sa
Cứ mỗi độ Xuân về, những con tàu của Vùng 4 Hải quân lại hối hả ra khơi mang theo hàng, quà, nhu yếu phẩm của mọi miền Tổ quốc gửi tặng để quân và dân huyện Trường Sa đón Tết đầy đủ và mang đậm hương vị Tết cổ truyền dân tộc.
Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc
Càng gần đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động càng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt. Vì thế, chúng ta phải tỉnh táo nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Những kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới đất nước
Trong lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, 35 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước là thời kỳ Đảng phải giải quyết những nhiệm vụ lịch sử chưa từng có, nhất là phải vượt qua thời điểm mang tính sống còn sau khi xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ....
Đổi mới toàn diện công tác dân vận
Theo Thượng tá Đinh Văn Hưng - Phó Chính ủy Bộ  Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn.
Một số vấn đề về nâng tầm tổng kết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để bổ sung, phát triển lý luận xây dựng Đảng
Tổng kết là một nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ để đánh giá khách quan những việc đã làm, mà còn đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị chỉ đạo thực tiễn và bổ sung, phát triển lý luận.
Hiệu quả từ công tác dân vận
Thời gian qua, Khối thi đua 3 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân.
Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”
Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta. Việc cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm hiểu về công tác lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ trong cơ quan lãnh đạo của Đảng để gánh vác nhiệm vụ cách mạng cũng là vấn đề bình thường và chính đáng...
Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực...
Hiệu quả bước đầu từ mô hình trưởng ban tuyên giáo là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện
Mô hình này vừa góp phần tinh giản được biên chế vừa trực tiếp tăng cường sự lãnh đạo của ban thường vụ huyện ủy đối với hoạt động của trung tâm chính trị huyện. Tuy nhiên còn một số vấn đề thực tiễn đặt ra cần được “gỡ rối”.
Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ta nhất định ngày càng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới..
Thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung hiến định: Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình
Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân đã được thể chế hóa, cụ thể hóa trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước....

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 7563735