TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Thông tin xây dựng Đảng
Để mỗi người dân là một chiến sĩ chống "giặc nội xâm”
Một trong những kinh nghiệm quý báu được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đúc rút sau 35 năm đổi mới là trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; phải dựa vào dân để xây dựng Đảng.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Lan tỏa học và làm theo Bác
Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Khánh Hòa đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều chương trình, phong trào, việc làm thiết thực.
Khánh Vĩnh: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã ban hành các kế hoạch, phát động các phong trào thi đua thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực ở các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận rõ âm mưu "nội công, ngoại kích”
Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", cùng với việc thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ nội bộ Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch cũng ra sức tiến hành các hoạt động công kích, chống phá, thực hiện chiêu trò "nội công, ngoại kích, phá từ bên trong" nhằm làm rối loạn, lung lạc ý chí của cán bộ, đảng viên, tiến tới mục tiêu cuối cùng là làm tan rã tổ chức của Đảng, hủy hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà nhân dân ta đang tiến hành.
Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Ðể tiếp tục thực hiện đường lối của Ðảng trong giai đoạn tới, Ðại hội XIII nêu lên năm quan điểm chỉ đạo, trong đó quan điểm thứ ba đề cập tới việc "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới
Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, trong những năm qua, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp về công tác dân vận...
Những điều chưa có trong tiền lệ
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành chương trình đề ra.
Những điểm mới và những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng
Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
Quán triệt nguyên tắc khách quan và quan điểm toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh - yêu cầu quan trọng hàng đầu trong đánh giá, bổ nhiệm đúng cán bộ
Trong thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.
“Lòng dân” - điểm tựa vững chắc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước
Xuyên suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc quy tụ lòng dân, nhất là nhân dân lao động. Bởi, theo Người “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân... Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”(1). Lòng dân được củng cố, “thế người tăng cao” là điểm tựa vững chắc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc.
Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 và Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Bộ Chính trị ra Chỉ thị học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Hôm nay (18-3), Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết...
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa với công tác dân vận
Thời gian qua, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa, Chi bộ cơ quan và Liên hiệp Hội xác định công tác dân vận tập trung vào các hoạt động: công tác tư tưởng về nhiệm vụ dân vận; duy trì, phát triển số lượng, chất lượng Hội thành viên và hội viên; mở rộng, phát huy chức năng các phương tiện thông tin và các hội nghị phổ biến kiến thức, tuyên truyền, vận động nhân dân; tập hợp, xây dựng, tạo môi trường nâng cao vai trò của lực lượng trí thức khoa học - công nghệ trong tỉnh.
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 01 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày 9/3/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị gửi các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng; đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và phổ biến đến chi bộ.

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.856.300