TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
Thông tin xây dựng Đảng
Nét son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa
Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2019)
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: "Kính chiếu yêu" và "gậy như ý"
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã và đang được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến tổ chức đảng các cấp. Việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực chất, thường xuyên, liên tục theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã giúp Đảng ta chỉ rõ sai phạm của hàng loạt cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương, đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực đã “ăn sâu bám rễ” nhiều năm trong tổ chức đảng.
Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ
Ban Bí thư chỉ rõ: Mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, "lợi ích nhóm", "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau"… Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác cán bộ.
Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác
Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI, có thể rút ra những bài học sau đây:
Nhiều chuyển biến trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo - KN-TC (viết tắt là CT 35), chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC của tỉnh đã chuyển biến đáng kể.
Bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn: Trách nhiệm người đứng đầu?
Vừa qua Thanh tra Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra về công tác cán bộ giai đoạn từ 2016 đến nay, cho thấy có cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…ở một số bộ, ban, ngành và địa phương thiếu điều kiện, tiêu chuẩn. Điều này đặt ra việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra thiếu sót, sai phạm.
Nhân sự Đại hội Đảng: Kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền
Toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới bảo đảm công khai, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định, thật sự tiêu biểu và kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền.
Sẽ tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng tại 4 điểm
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (24-2-1930 - 24-2-2020).
Sẽ duy trì, làm quyết liệt hơn công tác phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Công tác phòng, chống tham nhũng dứt khoát không có chuyện ngưng lại vì đây là yêu cầu của cách mạng, là mong mỏi của các tầng lớp nhân dân; sắp tới sẽ duy trì và làm quyết liệt hơn, ngày càng bài bản hơn.
Tập trung chuẩn bị đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết những nội dung chính trong Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bài 4: Cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ
Làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN), để TCĐ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), góp phần phát triển KTTN lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là nhiệm vụ không của riêng ai. Do đó, để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra của công tác này, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, toàn diện của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Bài 3: Xốc lại quyết tâm chính trị
Ngoài những khó khăn và rào cản mà chúng tôi đề cập ở bài trước, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cấp ủy, doanh nghiệp (DN), người lao động (NLĐ) chưa thực sự tìm ra tiếng nói và quyết tâm chính trị chung trong công tác xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), phát triển đảng viên.
Chất lượng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan Trung ương: Khâu then chốt của công tác cán bộ
Muốn xây dựng được một đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay trong các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương thì trước tiên phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ - là những chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn nhân sự và giới thiệu quy hoạch, quy trình bổ nhiệm cán bộ.
Bài 2: Trăn trở trước khó khăn, vướng mắc; những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân
Vai trò của tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN) đã phần nào được khẳng định. Thế nhưng, nhìn lại công tác xây dựng, củng cố TCĐ và phát triển đảng viên trong các đơn vị KTTN vẫn chưa được như kỳ vọng, với không ít khó khăn, rào cản đặt ra.
Những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân
Công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN) là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1910262