TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Thông tin xây dựng Đảng
Để công tác nhân sự đại hội Đảng đạt kết quả tốt
TCCS - Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng có hai nhiệm vụ quan trọng nhất: Thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (thông qua các văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự). Công tác nhân sự đại hội chỉ đạt kết quả tốt khi chủ thể các khâu của quá trình phải làm tốt và chịu trách nhiệm về “sản phẩm” của mình; những nhân sự trúng cử phải hoàn thành cao nhất nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ.
Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới
Đối với mỗi người cán bộ, công chức, đạo đức là gốc, là nền tảng để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến chất lượng thực thi công vụ. Vì thế, xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết trong tất cả các thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn xã hội có nhiều biến đổi nhanh, mạnh mẽ như hiện nay...
Lựa chọn cán bộ có uy tín để làm công tác mặt trận, đoàn thể
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần chú trọng lựa chọn cán bộ làm công tác vận động quần chúng gương mẫu, có kinh nghiệm, uy tín trong xã hội, trưởng thành từ phong trào quần chúng để làm công tác mặt trận, đoàn thể.
Thành tựu và kinh nghiệm về công tác cán bộ của Đảng trong những năm đổi mới
Hơn 30 năm đổi mới vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành tựu đó có những thành tựu về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ - nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước.
Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Với tầm nhìn của một nhà tư tưởng lớn và sự trải nghiệm thực tiễn của một lãnh tụ phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” và trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. Kế thừa tư tưởng đó của Người, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi mở rộng dân chủ trong Đảng vừa là giải pháp nâng cao sức mạnh của Đảng, vừa là một nội dung đổi mới về chính trị.
Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới
Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bàn tại các Hội nghị tiếp theo.
Hiệu quả công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Thực hiện chủ trương của Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn về kết quả Đề án số 01 ngày 7-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị tư nhân, giai đoạn 2016 - 2020.
Chống chạy chức, chạy quyền khi lựa chọn nhân sự Đại hội
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Trong quá trình tham mưu thực hiện công tác cán bộ, phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường...; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ Ngành; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền…
Ban Bí thư khuyến khích đảng viên đọc sách lý luận, chính trị
Theo Ban Bí thư, các cấp uỷ Đảng cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên, là sinh hoạt chính của tổ chức cơ sở Đảng.
Lơ là nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội
Theo quy định của Điều lệ Đảng, đại hội đảng các cấp là cơ quan lãnh đạo của mỗi cấp bộ đảng giữa hai kỳ đại hội. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội đảng các cấp là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của cấp bộ đảng trong nhiệm kỳ và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trong nhiệm kỳ tiếp theo.
Lữ đoàn 146: Làm tốt công tác phát triển đảng
Đóng quân từ đất liền cho tới biên đảo xa xôi, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, công tác này không chỉ phát triển về số lượng mà chất lượng ngày càng được nâng cao.
Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội...
Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở
Để các đại hội đảng ở cơ sở diễn ra thành công, đảm bảo các yêu cầu, quy định và chất lượng đặt ra, cấp ủy cơ sở cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đại hội, qua đó tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên; đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy định theo đúng Điều lệ Đảng và các chỉ đạo đại hội của cấp trên.
Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tạo động lực và niềm tin cho sự nghiệp cách mạng thời gian tới
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khi góp phần quan trọng giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, qua đó giúp Đảng hoàn toàn xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm.
Kiểm soát, ngăn chặn “nhóm lợi ích” ở Việt Nam hiện nay
Trong thời gian gần đây, nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu đã bước đầu làm sáng tỏ, nhất là trên phương diện lý luận một số vấn đề về “nhóm lợi ích”, nhưng vẫn chưa phản ánh được đầy đủ đặc điểm, bản chất, phương thức tác động, nguyên nhân hình thành “nhóm lợi ích”. Chính vì vậy, việc tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề trên sẽ góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tác động, hậu quả của “nhóm lợi ích”, làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả “nhóm lợi ích” ở Việt Nam hiện nay.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4676022