MỪNG XUÂN KỶ HỢI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP  -  TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  11/07/2018 16:33        

Cam Lâm: Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2018

     Sáng 10/7/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Hội Nông dân huyện; cùng 137 học viên là cán bộ Hội Nông dân của 14 xã, thị trấn của huyện Cam Lâm.

     Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 10 đến 13/7/2018), các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung của 05 bài học, gồm: Đảng Cộng Sản Việt Nam -Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở và nghe báo cáo tình hình thời sự.

 

Đồng chí Nguyễn Lai - Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu khai mạc lớp học

 

     Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ Hội nông dân cơ sở những vấn đề lý luận chính trị cơ bản nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Hội nông dân Việt Nam và kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho cán bộ Hội nông dân cơ sở. Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ Hội nông dân củng cố lập trường quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội nông dân ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

     Kết thúc lớp học, học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phạm Thanh – VPHU Cam Lâm

 

Liên kết banner
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 916359