MỪNG XUÂN KỶ HỢI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP  -  TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  12/07/2018 09:38        

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 12

     Sáng ngày 11/7/2018, Tỉnh ủy Khánh Hòa khai mạc Hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Trong buổi sáng, Tỉnh ủy đã đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng do bão số 12 gây ra vào cuối năm 2017 và một số vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống của người dân sau bão, nên kinh tế - xã hội của tỉnh 06 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu quan trọng đạt khá so với kế hoạch năm 2018. Cụ thể là: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,76%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,8%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh tăng trên 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9%; doanh thu du lịch tăng 34%, trong đó tăng 58% lượt khách quốc tế đến tỉnh; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 13.329 tỷ đồng, bằng 100% dự toán năm (trong đó, thu nội địa đạt trên 7.600 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ, gần bằng 60% dự toán năm).

     Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính được đẩy mạnh, năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị và khi có tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn.

     Tuy nhiên, tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm, đó là: Do ảnh hưởng của bão số 12, nên sản xuất công nghiệp và nông - lâm - thủy sản vẫn còn khó khăn, cần một thời gian dài và nguồn kinh phí lớn để khôi phục lại như trước bão; việc triển khai hỗ trợ thiệt hại sau bão ở một số địa phương còn chậm, hồ sơ chưa chặt chẽ, đã tác động đến tình hình tư tưởng trong nhân dân; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách thấp hơn cùng kỳ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so với kế hoạch; công tác quản lý đất đai, hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch còn nhiều bất cập; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép vẫn còn tiếp diễn; số vụ cháy gia tăng gây nhiều thiệt hại về tài sản; một số vụ tụ tập đông người, tuần hành liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và du lịch của tỉnh.

     Dự báo, trong thời gian tới tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức; cùng với việc tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả bão số 12, ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan và xử lý những vấn đề phát sinh trên địa bàn, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn của Trung ương, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế... sẽ tác động đến nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và kết quả hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2018.

     Cũng trong buổi sáng, Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung do Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy chế làm việc, gồm: Chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI; kết quả thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. 

 

Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ  phát biểu thảo luận tại Hội nghị

 

     Buổi chiều cùng ngày, Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung chương trình được chuẩn bị trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng của Trung ương về chính sách phát triển công nghiệp và tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới sát với thực tiễn yêu cầu và phân công triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn tỉnh.

     Tỉnh ủy cũng đã thảo luận và thống nhất đánh giá đối với công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 trong toàn Đảng bộ tỉnh. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, công việc đề ra theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; ban hành nhiều kế hoạch, văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chú trọng đưa việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào kế hoạch, chương trình công tác định kỳ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị        

 

       Sau một ngày làm việc nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần phải tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2018.

     Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách, gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt kế hoạch đề ra; trong đó cần chú trọng mở rộng khai thác các nguồn thu mới có triển vọng, tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ thuế.

     Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp khôi phục, đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải tỏa, bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư ngoài ngân sách để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

     Thực hiện có hiệu quả phương án chống hạn, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô và ứng phó với mưa bão trong những tháng cuối năm. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong Nhân dân; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các luật, dự luật được dư luận quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

     Bên cạnh đó, tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Đề án Đặc khu ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật và Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển năm 2019.

     Đối với các cấp ủy đảng trong tỉnh, cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); tập trung sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh.

                                                                                         Thái Bình - VPTU

 

Liên kết banner
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 916566