TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  20/07/2018 11:45     |  Lượt xem 628   

Đảng bộ xã Ninh An tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Sáng 18/7/2018, Đảng bộ xã Ninh An đã tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 150 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Thị ủy trình bày nội dung của 3 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/05/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vú trang và người lao đọng trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/05/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu tập trung lắng nghe báo cáo viên Thị ủy truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Sau hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và đã hướng dẫn các cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch nêu lên nhận thức cơ bản, sâu sắc, những quan điểm mới của Nghị quyết. Từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp, thực hiện tốt nội dung của các Nghị quyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác.

                                                                       Nguyễn Ngọc Châu - Đảng ủy xã  Ninh An, Thị ủy Ninh Hòa

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2123832