TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
  30/01/2018 09:55     |  Lượt xem 913   

Phụ lục 2

Phụ lục 2:

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA

TỈNH KHÁNH HÒA ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ANH HÙNG LAO ĐỘNG (1975 - 2005)

* Tập thể:

1. Công ty Điện báo Điện thoại thuộc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa

(Quyết định số 354KT/CTN, ngày 22-7-1998)          

2. Kho Bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa

(Quyết định số 365KT/CTN, ngày 26-8-2000)

3. Điện Lực Khánh Hòa

(Quyết định số 528KT/CTN, ngày 20-10-2000)

4. Xí nghiệp Liên hiệp Thuốc lá Khánh Hòa

(Quyết định số 606KT/CTN, ngày 20-11-2000)

5. Cục thuế Khánh Hòa

(Quyết định số 1141/2005QĐ/CTN, ngày 30-9-2005)

6. Trường Tiểu học Phước Tiến

(Quyết định số 1051/2005QĐ/CTN, ngày 16-9-2005)

7. HTX Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước

(Quyết định số 1051/2005QĐ/CTN, ngày 26-9-2005)

8. Xí nghiệp Điện tử TQT

 (Quyết định số 993/2005/QĐ-CTN, ngày 01-9-2005) 

* Cá nhân:

1. Đinh Miên, Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3

(Quyết định số 287KT/CTN, ngày 14-7-2000)

2. Nguyễn Xuân Hoàng, Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp Thuốc lá Khánh Hòa

(Quyết định số 287KT/CTN, ngày 14-7-2000)

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5526825