TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  06/10/2018 13:47     |  Lượt xem 341   

9 tháng, thu ngân sách đạt 18.114 tỷ đồng

Ngày 5-10, Sở Tài chính tổ chức giao ban với phòng tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 9 tháng và triển khai nhiệm vụ ngân sách quý IV/2018.


9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh đạt 18.114 tỷ đồng, tăng 23,5% so với dự toán Trung ương, tăng 36,7% dự toán địa phương và tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 6.816 tỷ đồng, gấp 13,4 lần dự toán, tăng 41,3% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 11.298 tỷ đồng, đạt 79,8 dự toán trung ương, 88,7% dự toán địa phương và tăng 13% so với cùng kỳ. Có 13/17 khoản thu đạt và vượt tiến độ, 4 khoản thu không đạt tiến độ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 6.277 tỷ đồng, đạt 83% dự toán Chính phủ giao; trong đó, Diên Khánh đã thực hiện 117 % dự toán và Ninh Hòa thực hiện 105% dự toán Chính phủ giao. Chi ngân sách địa phương 9 tháng thực hiện 7.786 tỷ đồng, đạt 77,6% so với dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3.232 tỷ đồng, đạt 88,8% so với dự toán; chi thường xuyên 4.510 tỷ đồng, đạt 74,3% dự toán; chi trả lãi vay 5,3 tỷ đồng, đạt 25,5% dự toán.


Trong 3 tháng cuối năm, ngành Tài chính đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ thu nội địa đạt 2.862 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 2.249 tỷ đồng nhằm hoàn thành 100% dự toán giao năm 2018.

Theo Báo Khánh Hòa

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 9.140.945