TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  12/10/2018 11:14        

Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Thích ứng nhanh với công nghệ thông tin

     Hôm nay (12.10), tại TP.Tam Kỳ, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban Chánh văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018. Nội dung chủ yếu là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác tham mưu.

 

Quang cảnh Hội nghị công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực Miền Trung- Tây Nguyên

 

     Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

     Những năm qua, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên luôn được chú trọng thực hiện. Việc tổ chức triển khai ứng dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành tác nghiệp, tin học hóa các hoạt động ở các cơ quan Đảng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản đã từng bước thay đổi thói quen, lề lối làm việc, chuyển dần sang phong cách làm việc mới thông qua sử dụng máy tính, mạng tin học, hình thành phương thức lãnh đạo, điều hành linh hoạt. Hầu hết đơn vị đã ứng dụng tốt phần mềm “Thư điện tử” để trao đổi, trình duyệt góp ý các văn bản dự thảo. Đặc biệt là việc triển khai sử dụng tích hợp chữ ký số, chứng thực số đối với phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp trên Lotus Notes, đã bước đầu số hóa các văn bản đến...

     Hiện nay, các tỉnh, thành của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đều đã có Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung để kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng qua đường truyền cáp quang trên mạng truyền số liệu chuyên dùng. Ngoài ra, nhiều địa phương đã đầu tư thiết bị triển khai phòng họp trực tuyến để có điều kiện tham gia các cuộc họp trực tuyến do Trung ương, các cơ quan trong tỉnh tổ chức. Đặc biệt, các tỉnh như Phú Yên, Đăk Nông... còn đầu tư hệ thống họp trực tuyến đến cấp huyện, thị, nhằm giúp cán bộ chủ chốt ở cơ sở kịp thời nắm bắt thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo, gắn kết các ứng dụng CNTT trong việc thu thập, xử lý thông tin để thực hiện tốt chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đến nay, các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi mô hình kết nối mạng theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng về tổ chức, kết nối lại mạng máy tính nội bộ, mạng thông tin diện rộng của các tỉnh ủy, thành ủy, bảo đảm hệ thống mạng giữa các cấp (Trung ương - tỉnh - huyện) hoạt động ổn định, an toàn, đảm bảo an ninh, đáp ứng năng lực hạ tầng triển khai ứng dụng CNTT tại các địa phương.

     Nâng cao tính chuyên nghiệp

     Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng đã từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, yêu cầu mới của Trung ương, những vấn đề thực tiễn phát sinh, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, tích cực tham mưu ban hành các văn bản tổ chức thực hiện quán triệt, sơ kết, tổng kết, kết luận, chỉ thị, chương trình, đề án của cấp ủy các cấp... Các đơn vị Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Nam, Tỉnh ủy Gia Lai… đã mạnh dạn đề xuất cấp ủy giao thẩm định các đề án về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Khi được giao thẩm định, các đơn vị đã chủ động làm việc với các cơ quan chủ trì biên soạn, cử chuyên viên tham gia ngay từ đầu; đồng thời chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tế, nghiên cứu chủ trương, chính sách, có ý kiến thẩm định rất mạnh dạn, xác đáng, được thường trực, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đánh giá cao. Hay như Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị, Gia lai, Khánh Hòa… đã có nhiều đổi mới trong  xây dựng chương trình công tác theo hướng bám sát thực tế, giảm hội họp, giảm văn bản giấy; tạo điều kiện cho thường trực, ban thường vụ có nhiều thời gian đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp đối thoại với dân; chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết, đột xuất trong các lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường... Với những nỗ lực nêu trên, thời gian qua, các đơn vị văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều cải tiến, đổi mới, thể hiện tính kế hoạch, tính khoa học, nâng cao toàn diện chất lượng các mặt công tác cả tham mưu, phục vụ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Theo baoquangnam.vn

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1488387