TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  05/01/2018 16:48     |  Lượt xem 309   

Thị ủy Ninh Hòa: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3

Sáng 18-8, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


20 năm qua, các cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, về chuyên môn nghiệp vụ, thị xã đã cử 1 cán bộ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước, 1 cán bộ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế; 49 cán bộ đào tạo đại học, 140 cán bộ đào tạo trung cấp chuyên ngành, 1.200 cán bộ tham gia các lớp tập huấn khác. Về lý luận chính trị, đã cử 6 cán bộ học đại học các chuyên ngành tổ chức và kiểm tra, 40 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 496 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 525 cán bộ học sơ cấp lý luận chính trị. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ bản đã góp phần nâng cao kiến thức, năng lực công tác, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng được yêu cầu quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ…


Trần Nông - Huỳnh Ấn

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2123906