TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  10/01/2019 14:27        

Thành lập đường dây nóng tiếp nhân thông tin liên quan về chi phí không chính thức

          UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức tại Quyết định 4907/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018.

          Theo đó, thông qua số điện thoại đường dây nóng là: (+84) 258. 3527.135 và Hộp thư điện tử thuộc đường dây nóng là: thanhtra@khanhhoa.gov.vn, Bộ phận thường trực thuộc Thanh tra tỉnh sẽ tiếp nhận những thông tin của cá nhân, tổ chức phản ánh xác thực về hành vi đòi hỏi, vòi vĩnh chi phí bồi dưỡng; thu các loại phí không đúng quy định khi tiếp nhận và giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, sẽ phân loại, xử lý thông tin và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản giao cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện; thị xã, thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cho tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh theo quy định pháp luật, qua đó góp phần phục vụ tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

          Một số quy định cần lưu ý về thông tin được cung cấp qua đường dây nóng như: phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, trung thực, đầy đủ về nội dung vụ việc, thời điểm, địa điểm, vị trí phát sinh và đối tượng cụ thể; người cung cấp thông tin phải nêu rõ họ tên, địa chỉ thường trú, số điện thoại (nếu có), địa chỉ liên lạc của mình và có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh. Không tiếp nhận các thông tin phản ánh không xác định được nội dung vụ việc cụ thể đang xảy ra, không liên quan đến vụ việc; không cung cấp đầy đủ, cụ thể các các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh hoặc nội dung thông tin cung cấp không có căn cứ rõ ràng.

          Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo việc tiếp nhận quản lý và xử lý thông tin được cung cấp qua đường dây nóng; định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, hàng năm có báo cáo kết quả việc tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng của UBND tỉnh (lồng ghép với Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng). Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

Quang Chính - VPTU

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1488348