TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  10/01/2019 17:20        

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 và Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Sáng ngày 10/01/2019, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn, Báo cáo viên Tỉnh ủy, Phó ban phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo truyền đạt những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chuyên đề Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

 

Qua việc học tập này,  giúp cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy nắm chắc các quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, trọng tâm trong các Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), từ đó khả năng tư duy, tham mưu các chương trình hành động cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, sát với thực tế địa phương Khánh Hòa. Bên cạnh đó, từng đồng chí cán bộ đồng chí đảng viên sẽ căn cứ nhiệm vụ, chức trách được giao để đề xuất kiến nghị các giải pháp thực hiện với cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc học tập.

NGỌC MINH – VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1488573