TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
  22/01/2019 09:00     |  Lượt xem 337   

Khánh Vĩnh: Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

     Sáng ngày 16/01/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019. Dự buổi khai giảng có đồng chí Trương Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng 86 đảng viên của 35 chi, đảng bộ cơ sở.

 

Đồng chí Trương Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện phát biểu tại buổi khai giảng

 

     Trong thời gian 7 ngày, các học viên được các đồng chí giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề liên quan đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam như: nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên XHCN ở Việt Nam...

     Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, qua đó phấn đấu, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đạo đức lối sống để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                        Lê Duy Hải - TGHU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5463766