TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  07/02/2019 08:29     |  Lượt xem 131   

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Với mục tiêu “Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh”, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 luôn chú trọng và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu, dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong Nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Trên cơ sở quán triệt việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, ngay từ đầu nhiệm kỳ, bên cạnh công tác ổn định tổ chức bộ máy hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt chú trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các vị đại biểu HĐND tỉnh và công tác tham mưu, giúp việc của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Do đó, định kỳ hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyên môn cho đại biểu HĐND các cấp nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động cho các vị đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng của dân “Đại biểu là cầu nối liên kết giữa cử tri với cơ quan dân cử”; đồng thời luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng HĐND tỉnh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh.

Hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều đổi mới. Điều này được thể hiện khá rõ nét tại các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh - đây là một hoạt động cơ bản, chủ yếu trong chức năng, nhiệm vụ của HĐND, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Để kỳ họp HĐND tỉnh thành công theo nội dung, chương trình đề ra, ngoài việc sắp xếp nội dung, chương trình kỳ họp một cách hợp lý, chuẩn bị dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND… đúng quy định, đạt chất lượng thì công tác điều hành kỳ họp rất quan trọng, nhất là công tác điều hành phiên thảo luận, chất vấn của chủ tọa kỳ họp tại nhiệm kỳ này không cứng nhắc mà rất linh hoạt, tạo không khí thực sự cởi mở, dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Người chất vấn và người bị chất vấn đều phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vào vấn đề mà đại biểu HĐND đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay, xác định trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có). Đặc biệt, trước khi diễn ra các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương nhằm thu thập thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh trên các lĩnh vực và biên tập thành các video clip để minh họa tại kỳ họp, giúp đại biểu có thêm tư liệu chất vấn, truy vấn đến cùng những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đây cũng là một trong những điểm đổi mới nổi bật trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ này.

Điều quan trọng đáng chú ý khác nữa đó là, trong thời gian qua, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh luôn tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động giám sát. Việc phối hợp giám sát này tạo điều kiện cho việc giám sát chuyên sâu đối với từng nhóm vấn đề, từng lĩnh vực và đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị toàn diện hơn đến đối tượng giám sát, các cấp, các ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành nhiều đợt giám sát trên các lĩnh vực (bóc tách đất của nông, lâm trường giao cho đồng bào dân tộc thiểu số; về hoạt động khám chữa bệnh; việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, xử lý chất thải tại các Nhà máy, cụm Khu công nghiệp và các khu chăn nuôi; việc thực hiện các Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; việc thi hành pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản...). Hình thức và phương pháp giám sát từng bước được đổi mới, nâng cao theo hướng không những giám sát trên báo cáo mà còn kết hợp giám sát thực tế tại cơ sở để nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương.Thông qua hoạt động giám sát, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời phát hiện thiếu sót, bất cập trong công tác của các cơ quan chịu sự giám sát, từ đó thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục để các cơ quan thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 Bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp HĐND, chất lượng hoạt động của các vị đại biểu dân cử, cũng như hiệu quả của công tác giám sát, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên chỉ đạo đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng nhiều hình thức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, đặc biệt tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo từng đối tượng,… để thu thập, ghi nhận được nhiều kiến nghị, đề xuất chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành nghề, lĩnh vực có liên quan đến đời sống nhân dân trong tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, bên cạnh việc tiếp xúc cử tri theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tiếp xúc cử tri chuyên đề với các nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, cán bộ quản lý tại các trường học trên địa bàn tỉnh; đội ngũ y bác, sỹ; nhà báo; văn nghệ sĩ, Hội sinh vật cảnh…, qua đó đã tạo được sự phấn khởi cho cử tri khi tham dự các buổi tiếp xúc để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với đại biểu dân cử. Đây là dịp để cử tri phản biện về một chủ trương, chính sách hoặc giải pháp cụ thể nào đó mà HĐND dự kiến sẽ quyết định.

Ngoài ra, để nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan Văn phòng chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo đó, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và bộ máy giúp việc cho HĐND theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; không có biểu hiện lệch lạc,“tự diễn biến”,“tự suy thoái” trong nội bộ; chỉ đạo công tác tham mưu, ban hành các Nghị quyết HĐND trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt chất lượng, đảm bảo tính khả thi cao gắn với đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh đều tổ chức Hội thao Người đại biểu dân cử, đây là dịp để cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan dân cử các cấp giao lưu và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác cùng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân.

Hy vọng rằng, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, cũng như sự đoàn kết, nỗ lực, ý thức trách nhiệm cao và vai trò tham mưu đắc lực của bộ máy giúp việc Văn phòng HĐND tỉnh, trong thời gian tới, hoạt động của HĐND tỉnh Khánh Hòa nói chung, hoạt động của các vị đại biểu HĐND nói riêng sẽ ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin mà Nhân dân tỉnh nhà gửi gắm vào người đại biểu dân cử.

  Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1941528