TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
  28/01/2019 14:36     |  Lượt xem 373   

Khánh Vĩnh: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và Chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

           Sáng ngày 23/01/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và Chuyên đề 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực cụm trung tâm huyện. Về dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung có đồng chí Trương Việt Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; tham dự Hội nghị còn có hơn 90 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các đơn vị.

 

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

 

          Trong thời gian 1 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Qua việc tổ chức học tập, quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức được tầm quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó cũng thấy được ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo Bác về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, từ đó để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân, đồng thời tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, đơn vị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

          Sau tổ chức học tập, quán triệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ chỉ đạo, hướng dẫn cho các đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và bản đăng ký cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thi đua năm 2019 để làm cơ sở theo dõi, đánh giá hàng năm.

                                                                             Lê Duy Hải - HU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5463966