TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  04/02/2019 17:05     |  Lượt xem 82   

Tự hào những mùa xuân có Đảng

Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền tổ quốc. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ý nghĩa, cứ mỗi độ xuân về, trong không khí vui xuân đón Tết, cả dân tộc lại hân hoan hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  - một ngày lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vĩ đại của đất nước…

Tự hào những mùa xuân có Đảng

Ảnh minh họa
Chúng ta không thể nào quên những dấu mốc lịch sử trong chặng đường 89 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng ta. Trước hết, đó là dấu mốc lịch sử về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930. Đây là kết quả của cuộc đấu tranh dài lâu của cách mạng Việt Nam. Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã chủ trì hội nghị hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản và Đông Dương Cộng sản liên đoàn, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó trở đi, 89 năm qua, Đảng ta luôn giữ vững ngọn cờ lãnh đạo Cách mạng Việt Nam và đã giành được những thắng lợi to lớn qua các thời kỳ. Thứ hai, đó là thành tựu của ba cao trào cách mạng: phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931; phong trào cách mạng dân chủ Đông Dương 1936 - 1939, khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 và phong trào cứu nước, giải phóng dân tộc. Thứ ba, đó là thành công to lớn của cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta - kỷ nguyên độc lập tự do, do nhân dân làm chủ. Thứ tư, thắng lợi chưa từng có của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước ròng rã gần 30 năm, mở đường để nhân dân ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thứ năm, đó là thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, mở đầu bằng đường lối đổi mới toàn dân do Đại hội VI của Đảng đề ra năm 1986. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng những thắng lợi ấy, kỳ tích ấy đều mang đậm dấu ấn, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Có thể nói, trong bất cứ giai đoạn nào, Đảng vẫn luôn phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “người đày tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân”. Để làm tốt trọng trách ấy, Đảng đã luôn nỗ lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước. 5 năm qua, chúng ta thấy rõ nỗ lực của toàn Đảng, sự ủng hộ của toàn dân tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh hơn. Từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng đã ban hành các nghị quyết, quy định về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách được đẩy mạnh. Với tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, trong năm 2018 đã có nhiều cán bộ cấp cao vi phạm bị xử lý... Những kết quả trên lĩnh vực xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đã làm cho niềm tin trong nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng lên rõ rệt, tạo ra bước chuyển tích cực.


Niềm tin sẽ tạo nên sức mạnh. Với Đảng cầm quyền, sức mạnh đoàn kết là chìa khóa để tạo nên những thành công. Trên lộ trình đất nước hội nhập quốc tế, đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi Đảng ta phải có tầm nhìn, quyết sách chiến lược để có sự bền vững trong mỗi bước đi, giữ vững nguyên tắc bất di bất dịch: bảo vệ vị thế, sự toàn vẹn lãnh thổ ngàn năm, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của nhân dân ta, dù trong bất cứ điều kiện nào. Để làm được trọng trách ấy, mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với nhân dân đòi hỏi phải được chăm lo và giữ gìn hơn bao giờ hết. Bởi khi lòng dân đồng thuận và thống nhất với ý chí của Đảng sẽ làm nên sức mạnh vô địch, như dân tộc ta đã trải nghiệm gần một thế kỷ qua.


Năm 2019 - Đảng ta tròn 89 tuổi. Đây cũng là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong di chúc, điều đầu tiên Bác Hồ căn dặn là: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hơn lúc nào hết, chúng ta luôn khắc ghi lời dạy của Người - những lời dạy luôn có giá trị thực tiễn nhắc nhở mỗi đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng phải luôn học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nhất là trong tình hình mới khi Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bởi Đảng có thật sự vững mạnh hay không tùy thuộc từ những “tế bào gốc” là đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự có tài có đức. Những yếu tố này kết hợp với niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân sẽ tạo sức mạnh vô biên để Đảng ta tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thách thức, khó khăn, đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế…

Theo Báo Khánh Hòa
 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1912321