TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  10/02/2019 16:41     |  Lượt xem 126   

Khánh Hòa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Từ nhiều năm nay, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở Khánh Hòa liên tục được đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, sâu sát và chủ động là những bài học không bao giờ xưa cũ trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày hè ở xã Sơn Bình, huyện miền núi Khánh Sơn nắng như đổ lửa. Những con suối cạn khô. Những vạt đồi cháy sém. Đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cảm nhận hết sự cằn khô, bức bối nơi này. Khô như vậy, trồng trỉa làm sao, chăn nuôi làm sao? Lấy gì ăn? Làm việc với lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các ban, ngành đi cùng, ông quyết định chi ngay 1,1 tỷ đồng, đầu tư công trình cấp nước sạch cho xã Sơn Bình. Chỉ một thời gian ngắn thi công, cả xã Sơn Bình có nước sạch. Nước trong và mát lắm. Chẳng phải như trước nay, bà con dùng nước suối, mùa nắng phải chắt từng giọt; những ngày mưa đục như nước bùn mà vẫn phải dùng ăn uống. Có nước sạch, bà con đồng bào ở đây vui mừng khôn tả xiết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Dangcongsan.vn

Ấy là kết quả cách lãnh đạo, chỉ đạo theo tư duy tỉnh sát xã; huyện sát thôn; xã sát hộ dân. Toàn bộ các đồng chí thường vụ, các đồng chí có vị trí quan trọng trong chính quyền như các phó chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND đều được phân công trực tiếp theo dõi, phụ trách một số xã, phường. Trong đó, đồng chí bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phải đảm trách những xã thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn. Trong chương trình công tác hàng năm, các đồng chí được phân công theo dõi, phụ trách đều xây dựng nội dung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương được phân công. Nhờ đó, kinh tế - xã hội ở các xã, phường được định hướng ở tầm cao hơn; những vướng mắc trong thực tiễn được xử lý kịp thời, hiệu quả hơn.

Đi sâu cơ sở, đi sát nhân dân mới thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng, những điều nhân dân bức xúc. Nhưng, chính điều ấy lại khiến những đồng chí thường vụ, thường trực được phân công đi cơ sở trở nên... bức xúc. Bởi yêu cầu phát triển là lớn, nhu cầu của người dân về nhiều mặt cũng rất lớn. Mà cán bộ lãnh đạo đi cơ sở, đứng trước dân, cũng chỉ biết có... hứa; để về... xin ý kiến. Mà đã phải xin ý kiến thì thời gian chờ đợi khá dài, có khi nhiều ngày, nhiều tháng. Từ đó, nhiều đồng chí tỏ ra ái ngại khi đi cơ sở. Trước thực tế sinh động đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa xây dựng cơ chế cho phép mỗi đồng chí thường vụ, thường trực mỗi năm được phép quyết định chi trực tiếp số tiền 1 tỷ đồng đầu tư cho các công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn mình phụ trách. Thấy điều gì cần thiết cho dân, quyết ngay. Người dân mừng lắm, như câu chuyện ở xã Sơn Bình nói trên chẳng hạn.

Có thể thấy, cách làm sát dân, chủ động như trên đã có sức mạnh góp phần ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn cấp xã, phường. Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang cho biết, hiện nay, số tiền mỗi đồng chí thường vụ, thường trực được phép trực tiếp chi hàng năm lên tới 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh hiệu quả mang lại từ những công trình, niềm tin của người dân đối với lãnh đạo tỉnh được tăng lên đáng kể.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, những nội dung lãnh đạo của Tỉnh ủy luôn được thể hiện bằng nghị quyết, với quyết tâm cao độ, đặc biệt gắn với cơ sở. Trước đây, qua Nghị quyết, Khánh Hòa xác định cơ cấu kinh tế địa phương là công nghiệp - du lịch - nông nghiệp. Thực tiễn phát triển cho thấy, tỷ trọng ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế ngày càng tăng, ở nhiều thành phần kinh tế. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ kịp thời xác định chuyển du lịch lên trước, thành cơ cấu kinh tế dịch vụ, du lịch - công nghiệp - nông nghiệp. Theo cơ cấu kinh tế này, Tỉnh ủy lãnh đạo công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch phù hợp; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực..., phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế trong phát triển dịch vụ - du lịch. Theo phương hướng này, ngành dịch vụ, du lịch Khánh Hòa đang có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Và cơ cấu kinh tế này đã đưa Khánh Hòa từng bước đi lên vững chắc.

Nhằm đổi mới mạnh mẽ từ thực tiễn, trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Cẩm nang sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo, hướng dẫn cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung những vấn đề trọng tâm, phù hợp với từng loại hình, gắn với thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số chi bộ trong tỉnh còn tập hợp những ý kiến, dư luận của nhân dân phê phán cán bộ, đảng viên; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ nhằm cảnh báo, nhắc nhở; đồng thời bàn biện pháp sửa chữa, khắc phục...

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được các cấp ủy trong tỉnh triển khai thực hiện khá toàn diện; có trọng tâm, trọng điểm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh xử lý 335 đảng viên vi phạm bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ đảng. Không chỉ có phát hiện những thiếu sót, sai phạm của cán bộ đảng viên, qua công tác kiểm tra đã phát hiện nhiều việc làm tốt, nhiều nhân tố tích cực đề nghị khen thưởng kịp thời.

Đối với đảng viên, qua kiểm điểm, đối chiếu cấp ủy các cấp đánh giá, số đảng viên được xếp loại từ “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên đều không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong tổng số 76 đảng viên xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, có 54 đảng viên có các biểu hiện như Nghị quyết nêu, trong đó có 18 đảng viên tự nhận có các biểu hiện; 36 đảng viên do cấp ủy, chi bộ nhận xét, kết luận. Bản thân con số trên nói lên rất nhiều điều. Có tới 2/3 đảng viên không nhận ra sai sót, khuyết điểm của mình. Do đó, tăng cường công tác kiểm tra là một trong những giải pháp đang được Khánh Hòa chú trọng, để siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Cố gắng nhiều, kinh tế - xã hội địa phương phát triển đúng định hướng; toàn diện, bền vững; nội bộ cấp ủy đoàn kết nhưng Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang vẫn cứ băn khoăn nhiều vấn đề. Thực tế cho thấy, tình trạng xa dân, quan liêu, lãng phí, tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên và các tệ nạn xã hội khác chậm được khắc phục; nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai, tài sản… còn xảy ra nhưng chậm được giải quyết. Việc nhận diện bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng, biểu hiện xa dân, quan liêu, lãng phí, tiêu cực đối với cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy còn bất cập. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nặng về nêu thành tích, chưa thật nghiêm túc trong đánh giá những tồn tại, hạn chế.

Khánh Hòa hiện đang tập trung khắc phục những vấn đề nêu trên, tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nền nếp sinh hoạt, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trong đó tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực…, tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Từ thực tiễn yêu cầu đổi mới, Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương nghiên cứu, tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức đảng bộ khối cơ quan cấp huyện; cần có quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của loại hình này. Cạnh đó, cần có quy định; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đề nghị nghiên cứu, xác định mô hình ban cán sự đảng, đảng đoàn vì thực tế hoạt động của các ban cán sự đảng, đảng đoàn lúng túng, không hiệu quả…

Trong câu chuyện cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Điều đáng quý nhất của Khánh Hòa hiện nay là cấp ủy đoàn kết, nhân dân đồng thuận, tạo được sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tỉnh ủy quán triệt các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, những người đứng đầu phải có nhận thức sâu sắc hơn về không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; các cơ quan tham mưu, các cấp ủy đảng, ban cán sự phải hoàn thiện, đổi mới các cơ chế, mô hình hoạt động.

PHONG NGUYÊN

Nguồn Tạp san Tuyên giáo Khánh Hòa

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1912361