TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  11/02/2019 10:32     |  Lượt xem 531   

Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Hơn 2 năm qua, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05). Bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên nhiều lĩnh vực và ở các tầng lớp nhân dân.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy. Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Qua thực hiện Chỉ thị số 05, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới, theo hướng sâu sát hơn với công việc và tình hình ở cơ sở. Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nhiều địa phương đã đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu để cấp dưới và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân làm theo. 

Trong hành vi, lời nói ứng xử hàng ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giải quyết công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân chuẩn mực hơn, góp phần hạn chế các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho Nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến địa phương đã tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, nhất là đối với các trường hợp có đơn, thư khiếu kiện kéo dài, các trường hợp liên quan đến vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng; từng bước chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ngành, đơn vị có các lĩnh vực “nhạy cảm”, những công việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với công dân... Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết thay thế người đứng đầu, điều chuyển công tác đối với lãnh đạo các sở, ngành có 3 năm liên tục xếp loại trung bình về cải cách hành chính.

Những cách làm hay, sáng tạo

Trong năm 2017, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Đảng bộ tỉnh, nhất là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp làm việc với phương châm “tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân” thông qua việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Hàng năm, các đồng chí được phân công làm việc với các địa phương ít nhất một lần để nắm bắt tình hình cũng như trực tiếp chỉ đạo, giải quyết khó khăn, bức xúc tại cơ sở.

Trong năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy cùng với HĐND, UBND tỉnh làm việc với các địa phương, sở, ngành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ, kiểm tra 4 chương trình tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, trong các hội nghị giao ban định kỳ quý và giao ban tuần, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mà Nhân dân, báo chí phản ánh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là công tác giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, việc tổ chức tiếp xúc với cử tri. Đặc biệt trong năm 2017 và 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều phiên họp trực tiếp chất vấn các sở, ngành về nhiều vấn đề được người dân quan tâm. Sau giám sát, các ban HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, chất vấn của cử tri, của các đoàn giám sát. Nhìn chung, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp từng bước được đổi mới và đạt được kết quả tích cực, được dư luận xã hội đánh giá cao.

 Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vấn đề trong năm 2017; tập trung chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực như: Cải cách hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư tại một số dự án trên địa bàn tỉnh... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện; giám sát việc trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND tỉnh; phát hiện, kiến nghị khắc phục những sai sót, yếu kém; sửa đổi những quy định phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục.

Một số đơn vị, địa phương tổ chức chào cờ vào sáng thứ Hai đầu tuần, đầu tháng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, lồng ghép kể những mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, kết hợp với đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác và biểu dương gương điển hình tiên tiến; đồng thời nhắc nhở, phê bình tập thể, cá nhân làm chưa tốt trong việc làm theo Bác. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác như: Mô hình “Nụ cười từ trái tim”, “tích cực rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật” (Trạm Y tế thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh); Khánh Vĩnh với mô hình “Nụ cười tiếp dân” trong cải cách hành chính (xã Khánh Trung); Cam Lâm với mô hình “Con đường từ sức dân” (xã Suối Cát); Cam Ranh với mô hình 3 tốt “Tốt trong giải quyết hồ sơ một cửa; tốt trong thực hiện quy chế dân chủ, phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và an toàn; tốt trong nhiệm vụ được giao”. Ngành Công an với các mô hình hòm thư góp ý, hộp thư tố giác tội phạm; trang facebook ”Cảnh sát hình sự”; hội nghị, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”...  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”;…

Tạo bước đột phá trong học tập và làm theo Bác

Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1027-CV/TU ngày 31/3/2017 gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4; UBND tỉnh ban hành Công văn số 4379/UBND-TH ngày 25/5/2017 về giải quyết dứt điểm một số vấn đề trong năm 2017 ở một số địa phương, đơn vị còn chậm. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo, định hướng, gợi ý cho từng cơ quan, đơn vị rà soát vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân để giải quyết dứt điểm. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, sát với thực tế.

Qua triển khai thực hiện, các địa phương đã đạt được một số kết quả bước đầu như: Huyện Khánh Vĩnh từ đơn vị nhiều năm liền xếp loại yếu về cải cách hành chính, đến nay đã nâng hạng xếp loại tốt. Huyện Cam Lâm đã tăng cường gặp mặt, đối thoại; giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề liên quan đến đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân khi thực hiện các công trình, dự án tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Thị xã Ninh Hòa đã giải quyết dứt điểm vấn đề xử lý rác thải, chất thải tại Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và bãi rác Hòn Rọ. Các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường...

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân và đồng chí Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen, tặng hoa cho các tập thể có thành tích qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: “Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 phải sát với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; trong đó, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, kéo dài, dư luận quan tâm, những vấn đề người dân phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; đồng thời tập trung sửa đổi phong cách, lề lối làm việc; nêu cao tính gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với công tác đánh giá, sử dụng cán bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác ở các ngành, các cấp; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua, khen thưởng trong các khối thi đua trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo.”

HẢI AN

Nguồn Thông tin công tác Tuyên giáo Khánh Hòa

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1941765