TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  11/03/2019 14:48        

Cam Lâm: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm vừa hướng dẫn các trường trực thuộc tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.


Theo đó, các trường tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng địa phương trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện; chú trọng chỉ đạo đưa nội dung lịch sử cách mạng địa phương vào sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm, tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm của ngành nhằm trao đổi thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng địa phương, lồng ghép trong chương trình chính khóa, các buổi ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt truyền thống, các hội thi, hội diễn... tìm hiểu lịch sử cách mạng địa phương; xây dựng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng địa phương cho từng bậc học cụ thể.

Theo Báo Khánh Hòa

 

Liên kết banner
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1313516