TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  17/03/2019 16:01     |  Lượt xem 1037   

Năm 2019, Khánh Hòa phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong những năm qua, quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn có sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và Nhân dân. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản khung thực hiện Chương trình làm cơ sở cho các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, tận dụng ưu đãi để phát huy lợi thế của địa phương, góp phần phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác truyền thông được các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện tốt nên các chính sách về Chương trình được phổ biến rộng rãi đến Nhân dân. Tuy trong giai đoạn 2016-2020, Khánh Hòa không được hỗ trợ kinh phí trực tiếp từ Trung ương để thực hiện Chương trình (theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội), trong điều kiện nguồn ngân sách cấp tỉnh còn hạn chế, việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân tại các địa phương trong tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm gian hàng gạo Ngọc Quang

(thị xã Ninh Hòa) tại Phiên chợ nông sản tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Trong năm 2018, tỉnh Khánh Hòa có thêm 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Xuân Sơn, Vạn Phú, Vạn Bình (huyện Vạn Ninh), Ninh Thân, Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa), Diên Thạnh (huyện Diên Khánh), Cam An Bắc (huyện Cam Lâm). Tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh có 42/94 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 19/19 tiêu chí), chiếm 44,7% tổng số xã; 03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (3,2%); 26 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (27,7%) và 23 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (24,4%); không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung trên toàn tỉnh là 13,9 tiêu chí/xã.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2019, tỉnh tiếp tục đầu tư để có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh), Ninh Tân, Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa), Vĩnh Lương (thành phố Nha Trang), Diên Lộc, Suối Tiên (huyện Diên Khánh), Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm), Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh), nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 50/94 xã (53,2%); số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung trên toàn tỉnh là 15 tiêu chí/xã. Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư cho 08 xã này đạt chuẩn nông thôn mới là 82.300 triệu đồng; trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh 45.723 triệu đồng (vốn Chương trình Nông thôn mới 38.393 triệu đồng; vốn vay, vốn Chương trình miền núi, Chương trình phát triển nguồn nhân lực 7.330 triệu đồng), vốn ngân sách cấp huyện 26.289 triệu đồng, vốn ngân sách cấp xã 10.235 triệu đồng. Đối với các địa phương khác, tiếp tục cân đối nguồn lực để hỗ trợ đầu tư, ưu tiên hỗ trợ các xã hiện đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới, từng bước thực hiện mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn dưới 10 tiêu chí.

Nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp như sau:

- Các sở, ngành, hội, đoàn thể và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung thực hiện kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 ban hành tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND, ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai Chương trình “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 8673/KH-UBND, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

- Đối với các sở, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức kiểm tra tại các xã nhằm hỗ trợ các địa phương có số tiêu chí đạt chuẩn thấp từng bước nâng dần số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn. Căn cứ mục tiêu về tỷ lệ xã đạt chuẩn từng tiêu chí ban hành tại Quyết định số 532/QĐ-UBND và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 531/QĐ-UBND, cùng ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh, tiến hành xây dựng kế hoạch, giải pháp trình UBND tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình nông thôn mới vào cuối năm 2020. Rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

- Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung hỗ trợ, chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới đúng thời gian quy định. Chủ động triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn nhằm nâng cao số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân chung, giảm số xã đạt dưới 10 tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Phổ biến các chính sách của Trung ương, tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, chú trọng hỗ trợ thành lập hợp tác xã, xây dựng liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

Nguyên Lộc, Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.184.478