TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  18/03/2019 16:47     |  Lượt xem 1064   

Sở Tư pháp: “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là tuyên truyền viên cải cách hành chính”

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp về công tác cải cách hành chính, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc; vừa qua, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019.

Người dân đang đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến

Theo đó, Kế hoạt hoạt động tuyên truyền tập trung vào 3 nội dung chính đó là:

Thứ nhất là, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua việc phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, các kế hoạch liên quan của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đến tận phòng, Trung tâm thuộc Sở; tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” với mô hình “Điểm truy cập Internet, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4” đặt tại Bộ phận một cửa của Sở nhằm tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ trực tuyến; thông tin, giới thiệu về các giải pháp nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở, những mô hình, sang kiến mới nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính…

Thứ hai là, tuyên truyền cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người dân và doanh nghiệp; thông báo rộng rãi, công khai địa chỉ đường dây nóng trên các kênh thông tin đại chúng; đẩy mạnh công khai, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho khách hàng ngay từ hồ sơ đầu vào để hạn chế yêu cầu bổ sung hồ sơ khi khách hàng nộp; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân thông qua mô hình “Điểm truy cập Internet, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4” đặt tại Bộ phận một cửa của Sở…tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp thông qua mạng Internet, mạng xã hội và cổ động trực quan để thực hiện đăng tải các văn bản cải cách hành chính của cấp trên và của cơ quan, đơn vị mình trên Trang thông tin điện tử của Sở ngay sau khi được ban hành; tuyên truyền các nội dung về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên màn hình điện tử LED, niêm yết tại Bộ phận một cửa; lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính trong tổ chức Hội nghị, hội thảo, Tọa đàm, hoạt động của ngành, cơ quan đơn vị để thu hút sự chú ý, tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp…

Thứ ba là, tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, phương tiện truyền thanh để thông tin, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong cải cách hành chính; tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Sở…

Kế hoạch cũng nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thiết thực, bám sát trọng tâm cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn mới và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2019, đồng thời gắn tuyên truyền cải cách hành chính với công tác chuyên môn, công tác thanh niên và công tác dân vận chính quyền, qua đó tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ tham gia quá trình cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phát huy tối đa sự năng động, sang tạo trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao.

Được biết, năm 2018 Sở Tư pháp là một trong 12 sở, ngành thuộc tỉnh được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng tốt. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Sở Tư pháp đạt được thành tích này trong công tác cải cách hành chính.  

Đặng Hữu – Sở Tư pháp

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.184.198