TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
  04/05/2019 10:21     |  Lượt xem 802   

Huyện Khánh Vĩnh quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xây dựng Nông thôn mới

          Xây dựng nông thôn mới được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mục đích là nhằm hướng đến xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với chủ trương đó, sau 8 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt của huyện Khánh Vĩnh đang từng ngày khởi sắc.

          Năm 2011, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung là năm khởi đầu triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 06/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình xây dựng nông thôn mới) giai đoạn 2010 - 2020. Trên địa bàn huyện có 13 xã được chọn triển khai, trong đó Sông Cầu được chọn là xã điểm xây dựng Nông thôn mới.

          Là huyện miền núi, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nên ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Khánh Vĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đề ra nhiều giải pháp để thực hiện như: ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; thành lập ban chỉ đạo cấp huyện; rà soát, đánh giá mức độ đạt được 19 tiêu chí của từng xã, từ đó xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận, tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Qua 8 năm thực hiện, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, hiệu quả mà Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại là khá rõ nét. Đến nay, đã có 01/13 xã đạt 17/19 tiêu chí; các xã còn lại đều đạt từ 7/19 tiêu chí trở lên. Bộ mặt kinh tế, xã hội ở nông thôn từng bước thay đổi; nhiều mô hình sản xuất mới, phương pháp, kỹ thuật sản xuất, trồng trọt được người dân áp dụng, nhiều vườn cây ăn quả đã cho doanh thu tương đối cao, một số cây ăn quả như: cây bưởi da xanh, sầu riêng, xoài đã được người dân áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và đã xây dựng được thương hiệu; các trang trại chăn nuôi tập trung được xây dựng phát triển, nhân rộng. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm; số lao động nông thôn tham gia hoạt động kinh tế ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng lên, năm 2011 là 9,6 triệu đồng/người/năm đến năm 2018 đã đạt gần 16 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và đời sống dân sinh được đầu tư nâng cấp, mở rộng; hiện nay, toàn huyện đã cứng hóa được 291,217 km/485,3 km đường giao thông, đạt tỷ lệ hơn 60%; 100% số xã được phủ sóng truyền thanh - truyền hình, có trạm y tế và hệ thống trường học từ mẫu giáo đến tiểu học, 99% số hộ dân ở nông thôn được sử dụng điện, hơn 80% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững, không có điểm nóng về dân tộc, tôn giáo; bản sắc văn hóa truyền thống cũng như khối đoàn kết giữa các dân tộc được duy trì và phát huy. Đạt được những kết quả như trên là do huyện đã quan tâm dành nguồn lực cho thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới; chỉ tính riêng trong giai đoạn 2016 - 2018, huyện đã sử dụng hơn 54 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất…

 

Một tuyến đường vào khu sản xuất được đầu tư nâng cấp

 

          Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới ở Khánh Vĩnh vẫn còn một số khó khăn nhất định: phần lớn các xã trên địa bàn huyện (kể cả xã điểm) đều có điểm xuất phát thấp, nhất là kết cấu hạ tầng - xã hội chưa đảm bảo nên nhu cầu nguồn lực đầu tư khá lớn trong khi đó việc phân bổ nguồn vốn ngân sách hàng năm từ trung ương, tỉnh, huyện và huy động các nguồn đóng góp trong dân còn gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đạt các tiêu chí. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế triển khai chưa hiệu quả; việc xây dựng các mô hình sản xuất tập trung triển khai còn gặp nhiều bất cập; một bộ phận nhân dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên một số tiêu chí khó đạt được theo kế hoạch đề ra…

 

Hội viên nông dân trong huyện tham quan mô hình trồng vườn bưởi da xanh

 

          Thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu theo kế hoạch đến năm 2020, số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung của toàn huyện là 11,15 tiêu chí/xã; có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo ông Lương Nguyễn Nhật Trường, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cho biết, thời gian tới huyện Khánh Vĩnh sẽ tập trung đẩy nhanh kế hoạch thực hiện Đề án xác định cây trồng chủ lực nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế tại địa phương; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các công trình hạ tầng; đầu tư có trọng tâm các công trình giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu theo mô hình cánh đồng mẫu lớn; chú trọng đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện khu vực nông thôn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống, xây dựng các Tổ hợp tác sản xuất và liên kết với các doanh nghiệp nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tranh thủ nguồn vốn, công nghệ nhằm khai thác có hiệu quả những thế mạnh của địa phương, từ đó từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Khánh Vĩnh.

                                                              Duy Hải - HU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5463398