TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  07/06/2019 10:01     |  Lượt xem 1085   

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

     Sáng ngày 06/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Chủ trị Hội nghị có đồng chí Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Khánh Hòa.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

 

     Trong 10 năm qua, CVĐ đã được cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia thực hiện, hưởng ứng; nhận thức, thói quen của người tiêu dùng đối với hàng Việt từng bước được nâng cao; qua đó đã tác động tích cực đến toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền CVĐ bằng nhiều hình thức đến với người tiêu dùng với các hoạt động xúc tiến thương mại đa dạng; tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về các khu dân cư, vùng nông thôn..., thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo cũng đã phối hợp với các ngành hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn giá thị trường. Việc thực hiện CVĐ đã tạo điều kiện, động lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo dựng thương hiệu sản phẩm; nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh được chứng nhận thương hiệu, trở thành mặt hàng tiêu dùng phổ biến với chất lượng ngày càng cao.

     Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại trong thời gian thực hiện CVĐ như: CVĐ đôi lúc triển khai chưa đồng bộ ở một số địa phương, cơ sở. Số lần tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn ít, thời gian ngắn, các sản phẩm chưa phong phú, đa dạng; giá thành một số mặt hàng trong hội chợ cao hơn so với thị trường bên ngoài. Công tác kiểm tra, giám sát hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh ATTP đôi lúc còn hạn chế, chủ yếu do lực lượng quản lý thị trường còn mỏng. Tâm lý sính hàng ngoại của một bộ phận Nhân dân còn khá nặng nề; hàng hóa Việt sức cạnh tranh còn thấp cả về chất lượng, giá cả và chưa thật hấp dẫn người tiêu dùng.

     Ban Chỉ đạo cũng đã đề ra phương hướng triển khai cuộc vận động trong thời gian sắp tới, trong đó, tập trung phát huy vai trò của thành viên Ban Chỉ đạo, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh Việt Nam cùng các nước ký Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hướng đến một nền kinh tế mở.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: Để khắc phục những khó khăn, tồn tại và tiếp tục thực hiện hiệu quả CVĐ trong thời gian tới, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện CVĐ, mà trọng tâm là các nội dung sau:

     Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh liên quan đến CVĐ. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra kết quả thực hiện CVĐ. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện CVĐ sát, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

     Thứ hai, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu những ý kiến góp ý tại hội nghị nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quy chế, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức hoạt động và hướng dẫn, triển khai, đôn đốc thực hiện tốt CVĐ trong toàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt CVĐ; trước mắt rà soát và tham mưu bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

     Trên cơ sở Quy chế hoạt động, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy thế mạnh của đơn vị mình và tiên phong nêu gương cho các tổ chức, cá nhân cùng tham gia hưởng ứng CVĐ; phối hợp với các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với tâm lý, thị hiếu và văn hóa tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu thực hiện CVĐ; đồng thời đấu tranh, phê phán với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

     Thứ ba, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện CVĐ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh để cùng thúc đẩy việc mở rộng thị trường, đưa các sản phẩm hàng hóa Việt Nam đến với người tiêu dùng. Xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm của Khánh Hòa đến với các địa phương trong toàn quốc và xuất khẩu. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chủ động kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết giá; kịp thời phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới cộng đồng các doanh nghiệp và người dân.

     Thứ tư, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, hội viên cùng với Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện CVĐ; phối hợp cùng các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa dịch vụ thương hiệu Việt; tích cực xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về CVĐ, thông tin quảng bá thương hiệu Việt đến với đông đảo người tiêu dùng. Vận động đoàn viên, hội viên tổ chức mình tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất. Xác định đoàn viên, hội viên của mình vừa là “khách hàng” của CVĐ; đồng thời cũng là “nhà sản xuất” quan trọng.

     Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy tính năng động, sáng tạo trong nghiên cứu, sản xuất - kinh doanh; chủ động liên kết với nhau để nâng cao vị thế, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể triển khai hiệu quả CVĐ, cung cấp ra thị trường hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, uy tín. Doanh nghiệp cần đồng hành cùng sự phát chung của tỉnh nhà.

 

Đồng chí Trần Ngọc Thanh trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

 

     Tại Hội nghị, 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

 

                                                 Nguyên Lộc - Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6023377