TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  14/06/2019 16:53     |  Lượt xem 488   

Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng ủy Công an tỉnh

Ngày 14-6, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Khánh Hương - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dẫn đầu kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII) , trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ tại Đảng uỷ  Công an tỉnh.

Theo báo cáo, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an; công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an và Tỉnh ủy. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an tỉnh có 32 chi, đảng bộ cơ sở; sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới hiện còn 27 chi, đảng bộ cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã xem xét, chuẩn y kết nạp 214 đảng viên mới…

 

Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Thị Khánh Hương đánh giá cao Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về thi hành Điều lệ Đảng với 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập trong toàn Đảng bộ cao, luôn đạt hơn 95%. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếptục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo; thường xuyên thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến để lan tỏa trong toàn ngành. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh và cấp cơ sở nhiệm kỳ tới, trước hết, rà soát mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020 để phấn đấu hoàn thành; chuẩn bị tốt công tác nhân sự và nội dung; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với các phong trào thi đua yêu nước để chào mừng đại hội.

 

• Cùng ngày, Đoàn kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

 

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Thị Khánh Hương, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đến nay, đơn vị chỉ còn 3 quần chúng. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là giám sát chuyên đề; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng…

Khánh Ninh - Báo Khánh Hòa

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6022785