TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  14/06/2019 08:52     |  Lượt xem 99   

Huyện ủy Khánh Vĩnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

          Sáng ngày 13/6/2019, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện; các cơ quan tham mưu Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

          Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, đảng viên và nhân dân về văn hóa từng bước được nâng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy được tính tích cực, tạo sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, tình làng nghĩa xóm được củng cố, gắn bó hơn; đến nay đã có 42/47 khu dân cư đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 89,36%, số gia đình văn hóa là 8100/9310 tổng số hộ dân, đạt tỷ lệ 87%. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú; các giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội từng bước thấm sâu vào ý thức của người dân, đồng thời hạn chế, ngăn chặn một số hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. Các di tích lịch sử được công nhận, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị; một số phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được tôn trọng. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, các thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện…

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Cao Cường đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực văn hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy một số nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa ban huyện; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia...

 

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết

 

          Nhân dịp này, UBND huyện cũng đã khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

                                                           Duy Hải - HU Khánh Vĩnh   

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2681979