TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
  05/07/2019 15:39     |  Lượt xem 841   

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 04/7/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, hệ thống dân vận các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy các cấp triển khai, thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc và công tác tôn giáo. Tham mưu triển khai quán triệt và ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tập trung chỉ đạo triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019; Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mật trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. Ban Dân vận các cấp phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác: dân vận, dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở; Phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; nhân rộng, biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Đồng chí Trần Mạnh Dũng, chỉ đạo công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019: tập trung triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở. Nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tình hình tôn giáo, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và các tôn giáo. Tiếp tục triển khai, thực hiện: Đề án 04-ĐA/TU, ngày 31/3/2017 về “nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020” nhất là cấp cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường, đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

                                                                               Thanh Trúc - BDVTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5552359