TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
  04/07/2019 15:43     |  Lượt xem 9282   

Những giải pháp nâng cao việc thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Sáng ngày 3/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Diễn đàn trí thức lần thứ I năm 2019 với chủ đề “Những giải pháp nâng cao việc triển khai thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, thiết thực nhưng tập trung vào 3 chủ đề chính: Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Nhóm giải pháp chăm lo đời sống cho người lao động

Tổng Cty Khánh Việt đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động: Về đảm bảo tiền lương cho người lao động, Lãnh đạo Cty đã thực hiện tốt công tác khen thưởng và động viên người lao động kịp thời, trả lương theo phương pháp 3P, gắn kết quả công việc với tiền lương động viên người lao động luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để đạt tiền lương tối đa. Tăng thu nhập cho người lao động, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt luôn thực hiện tốt phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; mở rộng được thị trường tiêu thụ, tạo ra nhiều hơn giá trị gia tăng của sản phẩm, góp phần cải thiện tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới với tính cạnh tranh cao hơn, đạt hiệu quả hơn.

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Cty đã thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, hỗ trợ người lao động đau ốm, bệnh hiểm nghèo từ 5 – 30 triệu đồng, những trường hợp đặc biệt có thể được xem xét hỗ trợ vượt khung. Các chế độ bồi dưỡng độc hại, chế độ ăn ca, chế độ bảo hộ lao động được đảm bảo; môi trường làm việc luôn được cải thiện, đặc biệt chú trọng công tác an toàn - vệ sinh lao động. Ngoài ra, Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể tổ chức cho người lao động các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước; các hoạt động văn hóa, thể thao, thành lập quỹ “Mái ấm Công đoàn Khatoco” ; xây dựng website “Diễn đàn tiếng nói Người lao động”, “Bản tin nội bộ” để người lao động theo dõi các hoạt động của Cty, trao đổi kinh nghiệm công tác và các vấn đề về sinh hoạt, đời sống của Người lao động.

Nhóm giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân

 Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các chính sách về quy hoạch, triển khai các dự án và giá cả về đền bù thiệt hại bố trí đất tái định cư, giải phóng mặt bằng, đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, kịp thời chấn chỉnh sai phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tạo điều kiện để Nhân dân tiếp cận với thông tin về các chính sách, pháp luật, về quy hoạch sử dụng đất... Xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm dân chủ; vận động Nhân dân đấu tranh ngăn chặn các vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

Nhóm giải pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính góp phần đẩy mạnh cải cách chế độ, công chức

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy dân chủ, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, giám sát hoạt động của các cơ quan; Thường xuyên rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan; đặc biệt là phải ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ.

Từng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định kết quả, tiến độ thực hiện…Mỗi công chức, viên chức phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, văn hóa công sở… cho đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức tại các tổ chức, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức, viên chức; nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân; Tạo môi trường làm việc khoa học, tích cực, chủ động, để công chức, viên chức phát huy hết khả năng của mình trong công tác.

 

Ông Bùi Mau- Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học &Kỹ thuật tỉnh và ông Trần Mộng Điệp- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Diễn đàn

 

                                                                                                      Hải Vân - BYGTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5526197