TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  13/08/2019 14:21     |  Lượt xem 194   

Huyện Khánh Vĩnh: Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

          Ngày 12/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng 04 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các trường học trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ khai giảng có các đồng chí: Văn Ngọc Hường, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Mấu Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Bùi Hữu Hóa, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

 

Lãnh đạo huyện dự Lễ khai giảng

 

          Trong thời gian từ ngày 12 đến 18/8/2019, hơn 900 cán bộ, giáo viên, nhân viên của 40 trường học trên địa bàn huyện được bồi dưỡng các chuyên đề bao gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Một số nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Tình hình quốc tế, trong nước và những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; Kết quả năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

          Bồi dưỡng chính trị hè là hoạt động hàng năm của ngành giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ giáo viên nắm được những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước; một số vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành giáo dục... qua đó phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và giảng dạy trong năm học mới. Sau đợt bồi dưỡng, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục sẽ viết bài thu hoạch cá nhân để làm cơ sở đánh giá, xét thi đua hàng năm.

                                                                   Duy Hải - TGHU Khánh Vĩnh

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2949687