TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  15/08/2019 15:42     |  Lượt xem 616   

Thành ủy Cam Ranh: Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về đại hội đảng các cấp

Sáng ngày 15/8/2019, Thành ủy Cam Ranh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 143-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 154-KH/TU của Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố; Thành ủy viên, báo cáo viên Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí chủ tịch HĐND, UBND xã, phường.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giới thiệu các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, Chỉ thị số 35 gồm 3 phần (Phần I: Yêu cầu, Phần II: Nội dung, Phần III: Tổ chức thực hiện). Đồng chí cũng giới thiệu nội dung chính các phụ lục đính kèm Chỉ thị. Đó là Phụ lục 1 về tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phụ lục 2 quy định độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phụ lục 3 quy định số lượng, cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Phụ lục 4 về quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025).

 

Đồng chí Phan Thị Minh Lý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 kết luận chỉ đạo Hội nghị

 

Bên cạnh đó, đại biểu được nghe quán triệt các Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 24/7/2019 của Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 24/7/2019 của Thành ủy yêu cầu đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố Cam Ranh thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, được thực hiện theo chỉ đạo chung của Trung ương: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày, thời gian họp trù bị không quá 1/2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 15/5/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII không quá 03 ngày, thời gian họp trù bị không quá 1/2 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020  (thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở tiến hành trong quý I/2020). Kế hoạch cũng hướng dẫn chi tiết từng nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội về: công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về triển khai đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; Về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; công tác tuyên truyền đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng; về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội và việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thị Minh Lý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy để xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tại từng tổ chức đảng; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chuẩn bị công tác tổ chức đại hội, trong đó, chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; giải quyết dứt điểm những tồn tại qua nhiều năm...

Như Trang – Thành ủy Cam Ranh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6023262