TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
  10/09/2019 18:04     |  Lượt xem 172   

Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW

Sáng ngày 10/9/2019, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan khối nội chính huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch UBND và công chức tư pháp của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo Báo cáo, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến quan trọng về nhận thức, ý thức trách nhiệm; xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xem công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đưa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước đi vào nề nếp, được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm hơn; nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Từ đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Cao Cường – Bí thư Huyện ủy gợi ý Hội nghị thảo luận

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của các địa phương, đơn vị chia sẻ về những kinh nghiệm, những cách làm hay cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư thời gian qua.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả mà các địa phương, đơn vị đạt được thời gian qua; đồng thời ghi nhận những ý kiến chia sẻ, đóng góp tại Hội nghị. Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TW cũng như Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận 04-KL/TW của Ban Bí thư ở Đảng bộ huyện, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với giáo dục công dân, giáo dục thế hệ trẻ, đạo đức công vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm…

        

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW trên địa bàn huyện.

                            Duy Hải – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3591521