TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  19/01/2018 14:48     |  Lượt xem 303   

Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII)

Sáng ngày 28/12/2017, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2018 cho cán bộ chủ chốt của thị xã. Đồng chí Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị    

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt nội dung chủ yếu của 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 trên toàn thị xã. Trên cơ sở nắm vững và hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết; nhất là tập trung nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết đối với công tác củng cố, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, hội nghị đã thể hiện sự quyết tâm trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm của mình nhất là tính tiền phong, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào các nội dung Nghị quyết và chuyên đề năm 2018, các đại biểu đã tham gia góp ý, thảo luận về nội dung thực hiện tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới, đảm bảo theo kế hoạch chỉ đạo của Thị ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Các Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, đây cũng là những vấn đề liên quan đến quyền lợi,tâm tư tình cảm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động; tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Do đó việc học tập, quán triệt Nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc nội dung của nghị quyết mà còn đòi hỏi cần có sự tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành từ thị xã xuống cơ sở, trong đó việc tích cực phổ biến, triển khai thực hiện một cách đồng bộ và thường xuyên đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt triển khai thực hiện lồng ghép việc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình của thị xã trong giai đoạn hiện nay.

                                                                             Kim Dung - BTG Ninh Hòa

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2123812