TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  20/03/2018 14:08     |  Lượt xem 21266   

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

     Năm 2018 được xem là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng như kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thời cơ, dự báo sẽ có nhiều yếu tố bất lợi, nhất là những tác động tiêu cực của thiên tai ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh, chính vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2018 để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

     Những tín hiệu tích cực từ những tháng đầu năm 2018

     Mặc dù dư âm do cơn bão số 12 để lại cho tỉnh Khánh Hòa còn rất nặng nề, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được các cấp, các ngành, các địa phương tích cực triển khai, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, ngay từ những tháng đầu của năm 2018, một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có những bước tăng trưởng và vượt so với cùng kỳ, cụ thể:

     Trong 03 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 36.696 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước được 4.531,6 tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ năm trước, trong đó có 748,5 nghìn lượt khách quốc tế và 2.713 nghìn ngày khách quốc tế tăng lần lượt 52% và 62%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 6,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó, một số sản phẩm có chỉ số sản xuất sản xuất tăng so với cùng kỳ như: bia các loại tăng 21,8%, nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 68,9%, thuốc lá điếu tăng 8,6%, đường các loại tăng 56%;…

     Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh thu hút được 6 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 563,5 tỷ đồng (trong đó thu hút vào Khu kinh tế Vân Phong được 2 dự án với tổng vốn đăng ký là 50,3 tỷ đồng, 1 dự án đầu tư nước ngoài vào Khu công nghiệp Ninh Thủy với tổng vốn đăng ký là 8 tỷ đồng); đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 370 doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 191 đơn vị trực thuộc, tăng 20% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.898,3 tỷ đồng. Ước tính đến cuối quý I/2018, huy động vốn toàn tỉnh ước đạt 75.520 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 10.998 tỷ đồng với 17,1%. Dư nợ cho vay ước đạt 69.380 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 14.796 tỷ đồng với 27,11%; doanh số cho vay ước đạt 33.335 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 24,6%.

 

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. (Ảnh minh họa)

 

     Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2018

     Được biết, để huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, ngay đầu năm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 19/01/2018 để phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018”. Trong năm 2018, tỉnh sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 04 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, nghị quyết phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trên cơ sở đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, trước hết là hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa trình cấp có thẩm quyền thông qua trong năm 2018 để triển khai thực hiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra nhằm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Về lĩnh vực đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư ngoài ngân sách; triển khai các dự án sản xuất năng lượng mới; kêu gọi đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; công tác xúc tiến đầu tư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Về du lịch, tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, nhất là với các thị trường có mức chi tiêu cao và phục hồi các thị trường truyền thống có xu hướng giảm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Ngoài ra, công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động phải được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, việc xây dựng nông thôn mới sẽ được các địa phương rà soát thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, nhất là sau ảnh hưởng của cơn bão 12; đồng thời tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

     Có thể nói, những tín hiệu tích cực về kinh tế - xã hội từ những tháng đầu năm 2018 cùng với sự quyết tâm, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương cũng như sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh sẽ là tiền đề, động lực để tỉnh Khánh Hòa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2016-2020.

Quang Chính

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2949731