TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
  28/10/2019 16:23     |  Lượt xem 561   

Kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019

Kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy trong giao ban tuần từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019

Quang cảnh buổi giao ban sáng 25/10/2019

Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban vào sáng ngày 25/10/2019 và kết luận:

1. Nhằm sớm đổi mới cách thức tổ chức hội nghị và nâng cao chất lượng giao ban tuần tại Tỉnh ủy (định kỳ từ 7 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần), yêu cầu:

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy và các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần theo Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gửi báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy trước 15 giờ ngày thứ Năm tuần làm báo cáo); tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng thông tin tổng hợp, xây dựng báo cáo và chuẩn bị tài liệu phục vụ giao ban. Lưu ý: Nội dung báo cáo tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và báo cáo của từng đơn vị cần nêu cụ thể tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, các vấn đề nổi lên cần quan tâm chỉ đạo (nếu có); trong đó, báo cáo tuần cần phản ánh tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong tuần và xác định nhiệm vụ trọng tâm tuần tiếp theo; báo cáo tuần cuối tháng, tuần cuối quý cần rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, quý và thời gian trước; xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

- Các cơ quan, đơn vị được phân công dự giao ban tuần tại Tỉnh ủy phải cử lãnh đạo dự họp đúng thành phần quy định; đồng thời yêu cầu cán bộ dự họp nắm chắc tình hình, chuẩn bị chu đáo nội dung liên quan để báo cáo tại giao ban khi có yêu cầu.

2. Trong các tháng còn lại của năm 2019, yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh chủ động rà soát, tập trung chỉ đạo, điều hành mạnh mẽ để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, sớm giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng (nhất là các vấn đề trong thẩm quyền xử lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương), phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đối với các chỉ tiêu đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

                                                        Nguyên Lộc - Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5539294