TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
  29/10/2019 11:53     |  Lượt xem 571   

Khánh Vĩnh: Chậm hỗ trợ chế độ cho giáo viên

Thời gian qua, nhiều giáo viên (GV), nhân viên hợp đồng trong trường học trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) chưa được nhận tiền hỗ trợ cho đối tượng công tác tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn.


Huyện “không có cơ sở thực hiện”


Theo Nghị định 116 ngày 24-12-2010 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì “cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn... bao gồm cả người đang công tác và người đến công tác” là đối tượng áp dụng chính sách này. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, nhiều GV, nhân viên tại các trường học thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh chưa được hưởng chế độ theo quy định. Trong đó, đa số là nhân viên hợp đồng trong biên chế (kế toán, thư viện, y tế học đường...), nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 năm 2000 của Chính phủ và GV hợp đồng trong biên chế được giao.

 

Cô và cháu Trường Mầm non Họa Mi, xã Khánh Trung - một trong những xã đặc biệt khó khăn  của huyện Khánh Vĩnh.

Cô và cháu Trường Mầm non Họa Mi, xã Khánh Trung - một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Khánh Vĩnh.


Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Trung - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh cho biết, Nghị định 116 đã nêu rõ các đối tượng được thụ hưởng, nhưng công văn số 90 ngày 15-1-2019 của Sở Nội vụ về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 116 chưa có quy định cụ thể cho các đối tượng nêu trên nên UBND huyện không có cơ sở để thực hiện. Cụ thể, công văn này không xác định đối tượng GV và nhân viên hợp đồng trong biên chế, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68… có được nhận hỗ trợ hay không.


Cũng là vấn đề này nhưng ở huyện Khánh Sơn lại có cách giải quyết khác. Ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, tuy công văn 90 của Sở Nội vụ không đề cập đến đối tượng nhân viên và GV hợp đồng nhưng Nghị định 116 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ đã quy định rõ đối tượng được thụ hưởng nên huyện Khánh Sơn vẫn chi trả theo quy định, bao gồm cả GV và nhân viên hợp đồng; kinh phí này lấy từ nguồn ngân sách tỉnh giao đầu năm trên cơ sở dự toán của huyện.


Sẽ giải quyết dứt điểm


Ông Nguyễn Tấn Đông - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ cho biết, đối tượng được hưởng chính sách nêu trên đã được quy định cụ thể tại Nghị định 116, bao gồm cả GV, nhân viên hợp đồng, người tập sự, thử việc nên các đơn vị căn cứ vào đó để thực hiện. Còn công văn số 90 chỉ là công văn trả lời UBND huyện Khánh Sơn về đề nghị hướng dẫn việc trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116; tuy nhiên, Sở Nội vụ đồng thời gửi cho UBND huyện Khánh Vĩnh để biết và rà soát. Huyện Khánh Vĩnh có trách nhiệm xác định những đối tượng hưởng chính sách có thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hay không, tính cả những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, tập sự, thử việc. Đồng thời, phải xác định nơi công tác của các đối tượng này có thuộc thôn, xã đặc biệt khó khăn hay không. Trên cơ sở danh sách các đối tượng được thụ hưởng, huyện lập dự toán trình Sở Tài chính thẩm định, nếu đúng mới được cấp ngân sách để huyện chi trả cho người lao động.


Được biết, UBND huyện Khánh Vĩnh đã có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách trên. Tuy nhiên, Sở Tài chính có công văn đề nghị Sở Nội vụ trả lời các đối tượng mà UBND huyện Khánh Vĩnh đề xuất có thuộc diện được hưởng theo Nghị định 116 hay không. Hiện nay, Sở Nội vụ chưa có văn bản trả lời vấn đề này. Ông Lê Minh Trung cho biết, huyện đã và đang làm việc với Sở Nội vụ, Sở Tài chính về vấn đề này và sẽ sớm trả lời, giải quyết dứt điểm chế độ cho người lao động trong năm 2019.

 


 

UBND huyện Khánh Vĩnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ đề nghị xem xét trả lời đối tượng được thụ hưởng theo Nghị định 116. Theo đó, trong 3 năm 2017, 2018 và 2019, số lượng cán bộ quản lý trường học, GV biên chế, GV hợp đồng, nhân viên hợp đồng được thụ hưởng chính sách lần lượt là 780 người (tổng cộng hơn 13 tỷ đồng), 666 người (hơn 27,1 tỷ đồng), 660 người (21,5 tỷ đồng). Số người chưa được thụ hưởng lần lượt là: 99 người (930 triệu đồng), 585 người (gần 13,79 tỷ đồng), 356 người (gần 7,5 tỷ đồng).

 

______________________________________________Ngày 11-3-2019, Bộ Nội vụ có công văn về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, thay thế cho công văn ngày 6-8-2018. Trên cơ sở đó, ngày 23-5, Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn thực hiện, thay thế nội dung tại khoản 6, Công văn số 90. Theo đó, đối tượng hưởng chính sách được quy định cụ thể tại khoản 1, 2, 3, Điều 2, Nghị định 116. Các thôn, xã đặc biệt khó khăn căn cứ vào: Quyết định số 582/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 131/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (giai đoạn 2016 - 2020). Ngày 19-6, Sở Tài chính có văn bản xác định: Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác tại các xã không phải là xã khu vực III, thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo thì không được hưởng chính sách quy định tại Nghị định 116.

 


Theo Báo Khánh Hòa

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5463974