TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
  06/11/2019 16:23     |  Lượt xem 474   

Cam Lâm: Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  Khóa II năm 2019.

Sáng 05/11/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  khóa II năm 2019  cho 89 học viên là đảng viên dự bị đến từ 19 chi, đảng bộ thuộc huyện Cam Lâm và  02 chi, đảng bộ của thành phố Cam Ranh.

 

Đồng chí  Ngô Văn Bảo - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức  Huyện ủy phát biểu khai mạc Lớp học.

 

Trong thời gian 07 ngày học tập (từ ngày 05/11 đến ngày 13/11/2019) học viên được học tập, nghiên cứu đầy đủ nội dung của 10 bài học của chương trình lớp bồi dưỡng theo đúng quy định, gồm có: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội, Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đảng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Lớp học còn được nghe báo cáo tình hình biển Đông trong thời gian gần đây.

Thông qua khóa học nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị, trang bị cho các đồng chí đảng viên mới những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên có sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh để lãnh đạo cách mạng Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng lý‎ luận chính trị dành cho đảng viên mới theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Diệu Thúy - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cam Lâm

 

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4676183