TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  10/03/2020 22:40     |  Lượt xem 256   

Phấn đấu hoàn thành chương trình phát triển nhân lực tỉnh 2016-2020

Chiều 10-3, đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020 (BCĐ) để đánh giá tiến độ thực hiện, khả năng đạt được các mục tiêu cả giai đoạn; xem xét dự thảo kế hoạch năm 2020 và việc kiện toàn BCĐ.


Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nội vụ, so với các mục tiêu của chương trình giai đoạn 2016-2020, đến nay, Khánh Hoà đã đạt 5/11 chỉ tiêu. Chỉ có 3/6 chỉ tiêu còn lại cần nỗ lực rất lớn để hoàn thành. Cụ thể, đối với khối sản xuất kinh doanh, đó là chỉ tiêu về lao động qua đào tạo có trình độ cao đẳng, trung cấp; lao động dạy nghề ngắn hạn. Trong năm 2020, cần có 10.610 người được đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia vào lực lượng lao động; 26.751 người được đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên; các cơ sở đào tạo nghề cần tuyển 31.650 người. Ở khối quản lý hành chính, sự nghiệp, việc bồi dưỡng chức danh theo vị trí việc làm của viên chức cũng gặp nhiều khó khăn, cần có thời gian đáp ứng yêu cầu...

 

Phát giấy thi cho thí sinh tại kỳ thi công chức hành chính 2019.

Phát giấy thi cho thí sinh tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài kết luận, trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính, Sở Nội vụ bổ sung phần bố trí kinh phí trong báo cáo tình hình triển khai và thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020, phân tích rõ các nguồn kinh phí và nguồn ngân sách đã bố trí/tổng chi. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành tham mưu Kế hoạch triển khai chương trình phát triển nhân lực tỉnh năm 2020, trong đó ưu tiên các giải pháp, nhiệm vụ nhằm phấn đấu thực hiện 6 chỉ tiêu chưa đạt, hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn. Khối quản lý hành chính, sự nghiệp tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, lưu ý các ngành đặc thù còn khó khăn như văn hoá, nông nghiệp – phát triển nông thôn, y tế, giáo dục... Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp rà soát, cập nhật nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, tập trung vào bồi dưỡng đào tạo nghề ngắn hạn. Hai nội dung trên cần báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 30-3.

 

Về việc kiện toàn BCĐ, đồng chí Nguyễn Đắc Tài thống nhất, trước mắt bổ sung, thay thế khi các thành viên đến tuổi nghỉ hưu.

Theo Báo Khánh Hòa

https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202003/phan-dau-hoan-thanh-chuong-trinh-phat-trien-nhan-luc-tinh-2016-2020-8153753/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6067497