TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
  10/05/2020 22:29     |  Lượt xem 189   

Hiệu quả công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Thực hiện chủ trương của Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn về kết quả Đề án số 01 ngày 7-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị tư nhân, giai đoạn 2016 - 2020.

 
- Xin đồng chí chia sẻ sự quan tâm chỉ đạo thực hiện Đề án số 01 và những kết quả nổi bật?


- Tính đến tháng 1-2020, toàn tỉnh có 12.203 đơn vị kinh tế tư nhân đang hoạt động với 284.361 lao động; tổng số vốn đăng ký kinh doanh hơn 121.595 tỷ đồng. Trong đó, có 2.077 đơn vị kinh tế tư nhân có từ 20 lao động trở lên sản xuất, kinh doanh ổn định. Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thị trường, cơ bản thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, đảm bảo các chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động (NLĐ). Một số đơn vị sản xuất, kinh doanh hiệu quả tích cực, chủ động tham gia các hoạt động xã hội, tham gia phong trào khởi nghiệp. Khu vực kinh tế tư nhân có vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Do đó, việc thực hiện Đề án 01 nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế tư nhân phát triển tích cực, ổn định, bền vững, toàn diện, đúng pháp luật; bảo đảm lợi ích hài hòa của người sử dụng lao động và NLĐ.

 

Thực hiện chủ trương của Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về kết quả Đề án số 01 ngày 7-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị tư nhân, giai đoạn 2016 - 2020.

Kết nạp đảng viên mới tại Khu Công nghiệp Suối Dầu năm 2019.


Để thực hiện hiệu quả Đề án 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (Ban chỉ đạo 952); quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên công tác này. Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án.


Đến tháng 1-2020, Đảng bộ tỉnh đã phát triển được 124 tổ chức đảng và 2.078 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong giai đoạn thực hiện Đề án số 01, Đảng bộ tỉnh đã phát triển được 50 tổ chức đảng, 832 đảng viên. Ngoài ra, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 49 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 685 NLĐ làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đây là nguồn kết nạp đảng viên cho các đảng bộ thời gian tới. Một số cấp ủy đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân như: Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh. Toàn tỉnh đã phát triển được 648 công đoàn cơ sở và 48.857 đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; riêng giai đoạn 2016 - 2020 thành lập mới 200 công đoàn cơ sở, kết nạp 21.643 đoàn viên. Đồng thời, phát triển được 99 tổ chức đoàn, hội thanh niên và 1.497 đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; riêng giai đoạn 2016 - 2020 thành lập được 61 tổ chức đoàn, hội thanh niên, kết nạp 981 đoàn viên, hội viên.


Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn một số hạn chế: tình trạng đơn vị kinh tế tư nhân có đông đảng viên làm việc tại đơn vị, nhưng qua nhiều năm vẫn chưa thành lập được tổ chức đảng còn tồn tại ở nhiều địa phương; một số cấp ủy chưa hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tuy có tiến bộ và đạt được một số kết quả nhất định, nhưng số lượng đảng viên được kết nạp còn ít, chưa bền vững. Một số tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân hoạt động còn hạn chế, nhất là ở nơi mới thành lập hoặc có sự thay đổi về người đứng đầu đơn vị kinh tế. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa bền vững.


- Thưa ông, phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là nhiệm vụ mới và khó. Từ kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Đề án 01, đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ này?


- Từ thực tiễn thực hiện công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian qua cho thấy, sự sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 952 và các cấp ủy đảng là một trong những yếu tố quan trọng để Đề án đạt được kết quả tích cực. Các cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể cần có nghị quyết chuyên đề hoặc kế hoạch thực hiện cụ thể; đưa chỉ tiêu phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trở thành một tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, đoàn viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Thường trực cấp ủy, lãnh đạo UBND các cấp bằng hình thức thích hợp, định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với DN, doanh nhân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, qua đó tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận thực hiện công tác phát triển DN và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế…


- Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trong thời gian tới?


- Trong thời gian tới, cấp ủy và các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, chủ đơn vị kinh tế và NLĐ về việc tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền cần được đổi mới, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối DN tỉnh, các đoàn thể chính trị và các cơ quan chức năng các cấp căn cứ kết quả thực hiện Đề án số 01, giai đoạn 2016 - 2020 để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2020 - 2025 phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình hoạt động của ban chỉ đạo, tổ công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, thực chất, hiệu quả; lựa chọn xây dựng đội ngũ cộng tác viên chuyên trách thực hiện công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ động đề xuất các biện pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian đến; tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng bố trí quỹ đất, kinh phí, chính sách ưu đãi để xây dựng nhà ở cho công nhân, NLĐ; xây dựng các thiết chế văn hóa, sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân hoạt động hiệu quả, bền vững. Đồng thời, tiếp tục bố trí nguồn kinh phí thích hợp hỗ trợ công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2020 - 2025.


- Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Báo Khánh Hòa

https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202005/hieu-qua-cong-tac-phat-trien-dang-trong-cac-don-vi-kinh-te-tu-nhan-8162901/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4627147