TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
  20/05/2020 17:19     |  Lượt xem 29   

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 19-5, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Phước Bửu Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đã xem xét Báo cáo tình hình hoạt động của Chi bộ Sở TT-TT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Sở TT-TT đề ra các mục tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu trở thành Đảng bộ. Tổ chức thực hiện có chất lượng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các chỉ tiêu kế hoạch liên quan đến lĩnh vực TT-TT trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85% trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Lao động tiên tiến đạt 100%. Kết nạp ít nhất 5 đảng viên trong nhiệm kỳ, chú ý phát triển đảng viên trong lứa tuổi thanh niên. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng đạt kế hoạch đề ra hàng năm. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi ủy đối với các đoàn thể, 100% các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đạt vững mạnh xuất sắc suốt nhiệm kỳ.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thảo luận các văn kiện của Ban Chấp hành Chi bộ Sở TT-TT. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới bao gồm 5 thành viên; ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở TT-TT tái đắc cử Bí thư Chi bộ; ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Giám đốc Sở TT-TT được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ… 

Ban Chấp hành Chi bộ Sở TT-TT khóa IV ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Bửu Sơn biểu dương những thành tích đạt được của Chi bộ Sở TT-TT trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Chi bộ Sở cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Đề án của Đảng ủy Khối. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục quan tâm công tác phát triển Đảng để Chi bộ sớm có đủ điều kiện đề nghị nâng lên thành Đảng bộ cơ sở trước khi nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc. Phát huy các phong trào thi đua trong cơ quan, quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo đoàn thể; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… Chi bộ cần có định hướng phối hợp cùng chính quyền để xây dựng kế hoạch rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Nhất là trong việc phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong tổ chức chỉ đạo, điều hành việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nâng cao nền tảng kinh tế số; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính để góp phần quan trọng giải phóng năng lượng tích cực, nguồn lực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong toàn xã hội. Mặt khác, Chi bộ sớm khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm nội tại mà báo cáo chính trị đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Chi bộ khẩn trương xây dựng chương trình hành động toàn khóa và quy chế hoạt động của Chi ủy, Chi bộ, thống nhất nội dung phối hợp với lãnh đạo Sở trong thực hiện nhiệm vụ chung; đồng thời phân công nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng trong cấp ủy, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với công tác chuyên môn.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

* Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Sở TT-TT luôn chú trọng công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng yêu cầu các đợt học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối; tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung thiết thực, ngắn gọn, những việc làm cụ thể, vấn đề còn hạn chế của cá nhân và góp ý của tập thể để đăng ký phấn đấu thực hiện, khắc phục. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, phát thanh và truyền hình... được duy trì tốt; công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị được triển khai thực hiện kịp thời. Hạ tầng viễn thông được tạo điều kiện nâng cấp, mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh và nhận được sự hưởng ứng, quan tâm của lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Công tác rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng CNTT được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, trong đó nổi bật là hoạt động đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT hàng năm đối với 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động ứng dụng CNTT và bưu chính, viễn thông được chú trọng. Trong công tác củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Chi ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ theo đúng trình tự, quy định của Đảng. 5 năm qua, Sở luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2017; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen qua các năm 2015, 2016, 2018 và tặng cờ thi đua năm 2017; được Bộ trưởng Bộ TT-TT tặng Cờ thi đua các năm 2015, 2017, 2018, tặng Bằng khen năm 2016. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ TT-TT và các cơ quan, ban ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều năm liền Sở được xếp loại Tốt về công tác cải cách hành chính, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen...

Hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là hàng năm có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ). Đến nay, Chi bộ đã phát triển được 9 đảng viên, đạt tỷ lệ 128,6%, vượt chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra (là 7 đảng viên); hoàn thành 100% chỉ tiêu do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao. Tỷ lệ đoàn viên, thanh niên được kết nạp Đảng đạt 55,6% (5/9 đảng viên).

 

Theo https://stttt.khanhhoa.gov.vn

https://stttt.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=d6ecb2e0-778c-45a9-a5c5-e1550aa88122

 

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4661542