TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  09/07/2020 00:00     |  Lượt xem 871   

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 36

Ngày 08/7/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 36, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

               

Quang cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Thông qua kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Đinh Viết Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Đinh Viết Thuận đã vi phạm Điều 45 Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Điều 2 Quy tắc làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty; vi phạm khoản 4, khoản 6, khoản 8, Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Điều 8 Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm khoản 4, Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các vi phạm nêu trên của đồng chí Đinh Viết Thuận đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 8; điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 16 Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh Viết Thuận bằng hình thức Cảnh cáo.

2. Thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Công ty Yến sào Khánh Hòa. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy Công ty Yến sào Khánh Hòa có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Công ty Yến sào Khánh Hòa và một số đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Công ty nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc để cán bộ đã nghỉ hưu kéo dài thời gian làm Bí thư Đảng ủy Công ty Yến sào Khánh Hòa và việc để cán bộ không đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanets Khánh Hòa.

3. Thông qua kết quả giải quyết tố cáo đối với Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy có 27 nội dung tố cáo không đúng, 3 nội dung tố cáo đúng và 6 nội dung tố cáo đúng một phần; tuy nhiên, những nội dung tố cáo đúng và đúng một phần đã được Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường kịp thời phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý trách  nhiệm và khắc phục.

Xét thấy, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang và một số đồng chí lãnh đạo Nhà trường nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác sinh hoạt đảng, trong thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và trong công tác quản lý thu, chi những khoản đóng góp từ học viên, sinh viên (không có chủ trương của trường).

Thúy Nga- UBKT Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.837.588