TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  12/07/2020 14:51     |  Lượt xem 486   

Tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm phục vụ đại hội đảng cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Sáng 10/7, tại Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

104 tổ chức đảng, 5.663 đảng viên bị thi hành kỷ luật

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 12.762 tổ chức đảng và 54.664 đảng viên, trong đó có 11.611 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và công tác tổ chức cán bộ.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 566 tổ chức đảng (giảm 41,3% so với cùng kỳ 2019) và 2.755 đảng viên (giảm 23%), trong đó có 1.299 cấp ủy viên các cấp. UBKT Trung ương kết luận 03 cuộc kiểm tra, trong đó có 04 tổ chức đảng và 19 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 09 cá nhân; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 01 tổ chức và 02 cá nhân; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng.

Nội dung, đối tượng kiểm tra tiếp tục đi vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm như: Công tác cán bộ; quản lý tài chính, tài sản công; dự án đầu tư; đất đai, tài nguyên khoáng sản; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác bầu cử tại đại hội đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng kéo dài nhiều nhiệm kỳ qua, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Ngoài ra, UBKT các cấp cũng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 6.595 tổ chức. Qua kiểm tra đã yêu cầu các tổ chức đảng cấp dưới xem xét lại 02 trường hợp thi hành kỷ luật không đúng thẩm quyền; 20 trường hợp thi hành kỷ luật không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; 02 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng không thi hành kỷ luật.

 Đồng chí Trần Cẩm Tú (giữa) và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
chủ trì Hội nghị

UBKT các cấp trong 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm tra tài chính đảng đối với 879 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh, phát hiện 21 tổ chức vi phạm và yêu cầu xuất toán, thu hồi gần 2,5 tỷ đồng; kiểm tra 7.944 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện 161 tổ chức và 140 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, báo cáo của UBKT Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 104 tổ chức đảng (giảm 15% so với cùng kỳ 2019) và 5.663 đảng viên (giảm 0,87%), có 1.144 là cấp ủy viên các cấp (chiếm 20%). Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 08 đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý.

UBKT các cấp  thi hành kỷ luật 1.497 đảng viên (giảm 13% so với cùng kỳ 2019), có 605 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 40%); trong đó UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 30 đảng viên (tăng 56%). Nội dung vi phạm chủ yếu về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và vi phạm về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng có xu hướng tăng cao…

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tốt đại hội đảng các cấp

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta và chống phá quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, chủ động và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, chúng ta đã đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh, từng bước ổn định kinh tế- xã hội, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao…

Cùng với các kết quả quan trọng đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đã có những đóng góp rất tích cực và kết quả chung của đất nước và phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2020 tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng cho rằng, công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục như: Kết quả hoạt động của UBKT các cấp chưa thật sự đồng đều; một số địa phương, đơn vị chuyển biến chậm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế, chưa đi vào các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm. Công tác theo dõi, giám sát thường xuyên, dự báo tình hình chưa sâu sát, chưa kịp thời. Giám sát chuyên đề số lượng nhiều nhưng chất lượng chưa cao và giám sát cấp ủy viên cùng cấp còn ít. Năng lực, trình độ, bản lĩnh kinh nghiệm và phương pháp công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị UBKT các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (Điều 30 Điều lệ Đảng), trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm phục vụ đại hội đảng cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Đồng chí cũng yêu cầu UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (Điều 32) và nhiệm vụ cấp ủy giao mà trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm; chủ động tích cực phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy tham mưu cấp ủy chuẩn bị nhân sự UBKT nhiệm kỳ tới và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đặc biệt coi trọng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Theo Dangcongsan.vn

http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tap-trung-kiem-tra-giam-sat-thuc-hien-chi-thi-35-cua-bo-chinh-tri-558984.html

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.184.542