TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  05/08/2020 22:34     |  Lượt xem 514   

Mô hình hay, cách làm linh hoạt để gieo những “hạt giống đỏ” trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Là địa phương có số lượng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước khá đông, nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định công tác phát triển Đảng tại loại hình doanh nghiệp này là nhiệm vụ quan trọng, phải được quan tâm thường xuyên. Cũng từ đó, đã xuất hiện những cách làm hay, linh hoạt, đặc biệt là có những bước đi, cách tiếp cận đúng hướng làm thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp và đội ngũ công nhân lao động về công tác xây dựng, phát triển Đảng.

Bám sát thực tiễn để chủ động đề ra chủ trương

Những năm qua, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xem trọng vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, do đó cấp ủy các cấp từ tỉnh đến từng địa phương thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương để phát triển, xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Qua đó, vừa nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, vừa bảo đảm các doanh nghiệp hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, từng bước đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành địa phương thu hút đầu tư tốt và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao bởi sự đồng đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trở thành “đất lành” cho các doanh nghiệp hoạt động. Vì vậy, tính đến tháng 12-2019, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 9.749 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, thu hút hơn 206.000 lao động, trong đó có 229 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 61.000 lao động.

Công ty cổ Xây lắp dầu khí miền Nam (Alpha-ECC) là một trong những doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm thành lập chi bộ Đảng (Trong ảnh: Công nhân Công ty Alpha-ECC trong giờ sản xuất)_Ảnh: baobariavungtau.com.vn

Trở lại cách đây 10 năm về trước, để thực hiện tinh thần Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010, của Ban Bí thư, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 364) (1) do đồng chí thường trực cấp ủy làm trưởng ban. Theo đó, trong từng giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng, thực hiện các đề án, kế hoạch về chủ trương kết nạp đảng viên mới, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Nhằm thực hiện tinh thần trên, các cấp ủy cấp huyện và tương đương của tỉnh đã căn cứ vào thực tiễn để ban hành nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch chuyên đề tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cấp ủy các cấp chú trọng nêu cao quyết tâm, thực hiện nghiêm túc việc thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc về xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; bám sát thực tiễn để khảo sát, đánh giá tình hình, thực trạng về công tác xây dựng Đảng, từ đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch, phương thức sát đúng trong phát triển đảng viên, thành lập các chi, đảng bộ cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.

Chi bộ cơ động - nơi gieo trồng, phát huy vai trò “hạt giống đỏ”

Đây là mô hình sáng tạo, với những cách làm linh hoạt, hiệu quả mà Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai vào thực tiễn trong nhiều năm qua. Chi bộ cơ động là tổ chức cơ sở đảng do ban thường vụ huyện, thành ủy ra quyết định thành lập và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của huyện, thành ủy; là chi bộ đặc thù, có nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Mỗi chi bộ cơ động có từ 3 đến 7 đảng viên chính thức của các cơ quan đảng, đoàn thể tham gia, hoạt động kiêm nhiệm, đồng chí trưởng ban tổ chức huyện, thành ủy làm bí thư chi bộ.

Nhiệm vụ chính của chi bộ cơ động là phát triển đảng viên, vận động đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp có nhiệm vụ phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú để chi bộ cơ động xem xét, kết nạp. Khi đã có số lượng đảng viên đủ để thành lập chi bộ tại một doanh nghiệp nào đó, thì chi ủy chi bộ cơ động sẽ phối với với cấp ủy, chính quyền cấp trên tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp đồng thuận thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp đó. Ngoài ra, những đảng viên làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nhưng chưa có tổ chức đảng thì được chi bộ cơ động tiếp nhận về sinh hoạt chung,... Với những việc làm đó, mô hình chi bộ cơ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã không ngừng phát huy vai trò của đảng viên trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với chủ doanh nghiệp và người lao động; phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

Điển hình về hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ động được thể hiện rất sinh động, đó là nhiều doanh nghiệp khi nhận thức rõ vai trò của tổ chức đảng cũng như trách nhiệm đảng viên đối với sự phát triển của mình, nên đã có những việc làm cụ thể trong tham gia xây dựng Đảng, như Công ty trách nhiệm hữu hạn Vard Vũng Tàu và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển quốc tế Formosa hỗ trợ xe đưa đón các đảng viên là người lao động đến tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng đã tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí di chuyển cho người lao động là đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ.

Lễ thành lập Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Tài chính - Kế toán thuế Rồng Việt_Ảnh: enternews.vn

Được thành lập từ đầu năm 2017 với 3 đảng viên, đến nay Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Tài chính - Kế toán thuế Rồng Việt đã phát triển lên 15 đảng viên. Khi tổ chức đảng được thành lập tại doanh nghiệp không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, tuyên truyền các thông tin đến nhân viên một cách đầy đủ, chính xác hơn, mà còn góp phần giúp đội ngũ đảng viên chủ động, nhiệt tình, nghiêm túc hơn trong việc tìm hiểu về tổ chức đảng, là động lực để đảng viên, quần chúng phấn đấu trong công việc. Dù mới thành lập cuối tháng 10-2018 với 5 đảng viên, nhưng hơn một năm qua, Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn HS Vũng Tàu luôn nhận được sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Bởi vì, nhờ trực tiếp sinh hoạt tại bộ phận sản xuất nên đảng viên là cấp ủy chi bộ dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền lợi chính đáng của đảng viên, người lao động, từ đó phối hợp với công đoàn, ban giám đốc công ty xem xét, giải quyết kịp thời. Điều này đã giúp đảng viên, người lao động tin tưởng vào tổ chức đảng, công đoàn và an tâm công tác; chủ doanh nghiệp cũng hiểu được lợi ích của hai bên là song song tồn tại, phát triển. Một mô hình khác là tại Chi bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Alpha ECC Vũng Tàu, đảng viên không chỉ được tạo điều kiện để nghiên cứu, học tập các nghị quyết mà còn được chi bộ, lãnh đạo công ty hỗ trợ trong việc nghiên cứu và áp dụng sáng kiến cải tạo tiếng ồn, bụi trong nhà xưởng chống ăn mòn. Vì thế, chi bộ của công ty này trở thành chỗ dựa cho đảng viên, người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Để tiếp tục phát triển đảng viên, thành lập mới các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo 364 đã thành lập đoàn công tác tới tiếp cận, vận động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, thành lập được 10 tổ chức đảng, kết nạp 99 đảng viên từ những quần chúng ưu tú. Tại các huyện ủy và tương đương cũng chủ động tiếp cận được hơn 100 doanh nghiệp, qua đó lựa chọn quần chúng ưu tú để tạo nguồn. Từ những nỗ lực đó, đến nay, toàn tỉnh có 182 tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, với 2.130 đảng viên, chiếm 5,02% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh, gồm 14 đảng bộ cơ sở, 29 chi bộ cơ sở và 139 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Đánh giá về tính hiệu quả của chi bộ cơ động trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, trước đây, việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nhận thức về công tác xây dựng Đảng của các tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong khi cấp ủy cấp huyện chưa tích cực, thiếu quyết tâm, không chịu khó đeo bám, vận động, thuyết phục; một số ít tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong loại hình doanh nghiệp chất lượng hoạt động còn hạn chế về nội dung và hình thức nên không thu hút được đông đảo người lao động tham gia. Thế nhưng, khi mô hình chi bộ cơ động ra đời, Ban Chỉ đạo 364 được thành lập và các tổ công tác, bộ phận chuyên trách giúp việc đã hướng dẫn thực hiện xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp có hiệu quả rõ rệt. Vì thế, chi bộ cơ động đã từng bước thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, có sự phối hợp nhịp nhàng với cấp ủy, chính quyền địa phương để tăng cường tiếp xúc, tuyên truyền, phát tài liệu tới từng doanh nghiệp, nói rõ chức năng, nhiệm vụ và vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Từ đó, tạo điều kiện để đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp phát huy vai trò người đảng viên, tuyên truyền, vận động quần chúng trong doanh nghiệp thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cùng với việc duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, chi bộ cơ động còn làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và những kiến nghị đề xuất của đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phát triển, đánh giá, xếp loại đảng viên bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Những hạn chế và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Bên cạnh những kết quả đạt được là đáng ghi nhận, khích lệ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thẳng thắn nhìn nhận việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước vẫn còn những hạn chế cần sớm tháo gỡ, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa làm tốt công tác tuyên truyền, nên có lúc, có nơi chủ doanh nghiệp hiểu chưa đầy đủ về vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Do đó, vẫn còn doanh nghiệp chưa ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng; hoạt động của chi bộ cơ động tại một số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, việc tổ chức sinh hoạt đảng ở một số chi bộ cơ động có lúc, có nơi chưa thiết thực; việc bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và phát triển đảng viên là lãnh đạo doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra...

Nguyên nhân được xác định là, do công tác tuyên truyền, vận động của các cấp ủy đối với chủ doanh nghiệp còn thiếu những thông tin cần thiết về công tác xây dựng Đảng; một số chủ doanh nghiệp chưa xác định đúng vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên sợ ảnh hưởng đến năng suất lao động. Đáng chú ý, việc vận động doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã khó, tiếp xúc với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lại càng khó khăn hơn, vì hầu hết chủ doanh nghiệp là người nước ngoài, không biết tiếng Việt nên khó kết nối, đặt lịch hẹn; hơn nữa, khi Ban Chỉ đạo 364 đến trao đổi trực tiếp, nhiều chủ doanh nghiệp chỉ cử người đại diện làm việc, trong khi người đại diện không phải là đảng viên, không có quyền quyết định nên phải mất thêm thời gian chờ phản hồi của chủ danh nghiệp.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 21-7-2020_Ảnh: baobariavungtau.com.vn

Xuất phát từ thực tiễn trong việc phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong danh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu rút ra những bài học kinh nghiệm đó là:

1. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trước hết cần đẩy mạnh tuyên truyền, gặp gỡ, vận động chủ doanh nghiệp hiểu đúng vai trò, hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể là góp phần hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững. Vì thực tế cho thấy, ở đơn vị, địa phương nào, người đứng đầu thực sự quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thì ở đó, tổ chức đảng mới phát huy được vai trò của mình.

2. Cần sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, đoàn thể cấp trên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các cấp ủy phải có chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân, ban chỉ đạo, tổ công tác. Đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú và thành lập tổ chức đảng đối với doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đủ điều kiện.

3. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; hướng dẫn nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện, đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp.

4. Lưu ý, chỉ nên thành lập tổ chức đảng ở những nơi đủ điều kiện theo quy định, bí thư chi bộ phải có vị trí quan trọng trong doanh nghiệp (như giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch công đoàn...) chi bộ mới có điều kiện lãnh đạo hoạt động có hiệu quả.

Để tổ chức đảng đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của doanh nghiệp

Cùng với sự quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc tháo gỡ những hạn chế, khó khăn đối với công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường hơn nữa công tác phối kết hợp, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp để tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên phấn đấu rèn luyện, từ đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Thứ hai, các cấp ủy cần tăng cường phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, tiếp cận doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn của doanh nghiệp đã đồng thuận để có kế hoạch cụ thể phát triển nguồn và kết nạp đảng viên và tổ chức đảng. Đối với những doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, các cấp ủy tiếp tục đôn đốc các đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương về sinh hoạt tại chi bộ cơ động để làm lực lượng nòng cốt, khi có đủ điều kiện sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thành lập chi bộ.

Thứ ba, Ban chỉ đạo 364, tổ giúp việc cần nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, thực trạng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, công nhân, đoàn viên, hội viên ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với chủ doanh nghiệp, công nhân, lao động; tôn trọng và bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp với lợi ích của tổ chức đảng, đoàn thể và công nhân lao động.

Thứ tư, quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng các cấp ủy viên, bí thư chi bộ, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một cách thiết thực.

Thứ năm, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm chủ doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là những vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn. Đồng thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước./.

------------------------------
(1) Ban Chỉ đạo 364 được thành lập trên cơ sở Quyết định số 364-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 24-1-2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Tapchicongsan.org.vn

http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/thuc-tien-kinh-nghiem1/-/2018/817109/mo-hinh-hay%2C-cach-lam-linh-hoat-de-gieo-nhung-%E2%80%9Chat-giong-do%E2%80%9D-trong-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc%C2%A0o-tinh-ba-ria---vung-tau.aspx

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.166.503