TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  08/08/2020 17:34     |  Lượt xem 534   

Hội nghị Tỉnh ủy chuyên đề cho ý kiến về nội dung, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ngày 7-8, các đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy chuyên đề cho ý kiến về nội dung, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy tập trung thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ý kiến thảo luận tập trung vào phần các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội và 3 vùng động lực phát triển, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; bổ sung các giải pháp để vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi; đề xuất cho ngành Giáo dục triển khai ứng dụng công nghệ số trong dạy và học; cần có các nhà máy xử lý rác thải… Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị chuẩn bị trình Bộ Chính trị vào đầu tháng 9.

 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

 

Tỉnh ủy cũng cho ý kiến các dự thảo: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội đảng các cấp góp ý dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

Thường trực Tỉnh uỷ bỏ phiếu cho ý kiến về công tác nhân sự.

Thường trực Tỉnh uỷ bỏ phiếu cho ý kiến về công tác nhân sự.

 

Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, cho ý kiến (bằng phiếu kín) đề án và phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; đề án và phương án nhân sự tham gia đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đề án và phương án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

 

Theo Báo Khánh Hòa

https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202008/hoi-nghi-tinh-uy-chuyen-de-cho-y-kien-ve-noi-dung-cong-tac-nhan-su-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xviii-8177752/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.166.334