TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  07/12/2020 15:55     |  Lượt xem 788   

Vạn Ninh: Nỗ lực cải cách hành chính Những kết quả đáng ghi nhận

Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được lòng tin trong nhân dân. 
 
Những kết quả đáng ghi nhận
 
Thực hiện cải cách thể chế, huyện thường xuyên rà soát hệ thống văn bản đã ban hành; thực hiện chặt chẽ quy trình ban hành các văn bản pháp luật; góp ý hơn 250 văn bản pháp luật; kiểm tra công tác thi hành pháp luật của hơn 85.000 văn bản do HĐND, UBND huyện và cấp xã ban hành ở nhiều lĩnh vực. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), huyện thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời thay thế, bổ sung những thủ tục mới. Hiện nay, huyện thực hiện liên thông giải quyết TTHC các lĩnh vực: Tư pháp - hộ tịch, lao động - thương binh và xã hội, đất đai. Trong đó, có 19 thủ tục liên thông cấp xã - huyện, 21 thủ tục liên thông cấp xã - huyện - tỉnh. Toàn bộ TTHC đều được giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. 

 

Cán bộ thị trấn Vạn Giã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục kê khai về nuôi trồng thủy sản.

Cán bộ thị trấn Vạn Giã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục kê khai về nuôi trồng thủy sản.

 
Giai đoạn 2011 - 2020, toàn huyện đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục sớm và đúng hẹn hơn 415.000 hồ sơ cho người dân. Trong đó, từ năm 2016 đến nay, đã giải quyết được hơn 5.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Huyện cũng đã áp dụng việc trả kết quả giải quyết thủ tục qua dịch vụ bưu chính cho khách hàng có nhu cầu.
 
Về cải cách tổ chức bộ máy, huyện đã sáp nhập 2 cơ quan chuyên môn; đồng thời, giảm 8 biên chế ở các cơ quan chuyên môn (hiện còn 86 biên chế); giảm 62 biên chế đơn vị sự nghiệp công lập (hiện còn 1.612 biên chế). Huyện đã cử hơn 1.150 người tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn. Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức đạt chuẩn ngạch công chức theo vị trí việc làm đã phê duyệt đạt 92%…
 
Về cải cách tài chính công, huyện quan tâm kêu gọi đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa…; kết quả, đã thu hút được 18 dự án xã hội hóa, với tổng kinh phí hơn 55,1 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hành tiết kiệm được hơn 20 tỷ đồng. Huyện đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã…
 
Vì sự hài lòng của nhân dân
 
Ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, thời gian tới, huyện tập trung hoàn thiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và quy trình giải quyết TTHC, thống nhất giữa bộ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử thuộc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với quy trình giải quyết TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, rà soát, cắt giảm thời gian và đơn giản hóa, chuẩn hóa hồ sơ, quy trình giải quyết TTHC; sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, tổ chức hành chính có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ và tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế, đưa ra khỏi biên chế những trường hợp chưa đáp ứng nhu cầu công việc để thay thế người có đủ tiêu chuẩn.
 
Huyện cũng sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công, tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 cho công dân; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt các tiện ích của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị…
 
Theo Báo Khánh Hòa
https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202012/van-ninh-no-luc-cai-cach-hanh-chinh-nhung-ket-qua-dang-ghi-nhan-8197035/
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 7.583.113