TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  02/01/2021 00:16     |  Lượt xem 335   

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Sáng 31-12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo hội nghị; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trương ương chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu Khánh Hòa, có các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo Báo cáo tổng kết đánh giá, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận; góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận. 

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác dân vận. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân...

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm những thành tựu về công tác dân vận đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác dân vận; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong giai đoạn tới.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Tại Khánh Hòa, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm, phát huy những nhân tố tích cực, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác dân vận quần chúng của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, động viên các tầng lớp nhân dân năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

Trong năm 2020, công tác dân vận trong hoạt động các cơ quan Nhà nước được UBND các cấp chỉ đạo chặt chẽ. Nhiều đơn thư phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng hạn; công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể thực hiện cơ bản đồng bộ, có hiệu quả, góp phần trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành dân vận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Công tác dân vận của Đảng trong cả nhiệm kỳ qua góp phần rất quan trọng, tạo nên những thành tựu của đất nước ta. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân...

 

CTV Ngọc Minh - VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.836.896