TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  12/01/2021 10:53     |  Lượt xem 138   

Khánh Vĩnh: Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

          Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Công an huyện Khánh Vĩnh tổ chức và triển khai khá hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Lực lượng Công an xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh tuần tra tại địa bàn dân cư

          Huyện Khánh Vĩnh với đặc thù có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và nhiều tôn giáo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn thấp; trình độ nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Vì vậy, luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các vụ việc mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày và các hành vi vi phạm pháp luật. Xuất phát từ thực tế trên, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW với những chủ trương, giải pháp đồng bộ, cụ thể, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển ngày càng rộng khắp.

          Để phong trào thật sự lan tỏa, thu hút được đông đảo nhân dân tích cực tham gia, Công an huyện đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể các cấp và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; giáo dục cảm hóa người vi phạm tại cộng đồng; tổ chức xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự; các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch với Ủy ban Mặt trận, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng, củng cố các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt, cán bộ cơ sở…cụ thể, 5 năm qua đã tổ chức trên 235 lượt tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 8.500 lượt người tham gia, phát 680 tờ rơi thông báo tình hình tội phạm, tuyên truyền giao thông, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm; duy trì gặp gỡ, động viên, hướng dẫn cho hơn 1.233 lượt người có uy tín trong các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đầu thú và truy bắt được 19 đối tượng truy nã; gọi hỏi, răn đe, giáo dục cảm hóa 73 đối tượng vi phạm pháp luật; vận động, thu hồi 78 khẩu súng tự chế, 54 viên đạn và nhiều công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. Tiếp tục duy trì và xây dựng mới 6 mô hình tự quản về an ninh trật tự, với 51 người tham gia, trong đó có 5 mô hình tự quản về tuần tra, bảo vệ ANTT tại các xã: Khánh Bình, Khánh Thành, Khánh Đông, Sông Cầu, Giang Ly và 01 mô hình Camera an ninh tại xã Sơn Thái. Các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an  ninh trật tự tại cơ sở cũng thường xuyên được củng cố và kiện toàn, hiện nay trên địa bàn huyện có 14 tổ hội đồng bảo vệ an  ninh trật tự, 30 tổ quần chúng cốt cán, 96 tổ an ninh nhân dân, 20 tổ an ninh xung kích, với tổng cộng 709 người tham gia. Các tổ chức tự quản về an ninh trật tự được bố trí và hoạt động rộng khắp tại các địa bàn, qua đó đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ngay tại địa bàn cơ sở. Ngoài ra, qua phát động phong trào, nhiều nguồn tin có giá trị được quần chúng nhân dân cung cấp, đã giúp lực lượng Công an chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

          Có thể nói, thông qua việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở, kéo giảm tội phạm… Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức tổ chức có hiệu quả các hoạt động của phong trào. Tập trung củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị; chú trọng nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào phát triển một cách sâu rộng, có sức lan tỏa hơn nữa. Bên cạnh đó, đổi mới cơ chế, nội dung, hình thức phối hợp giữa Công an huyện với Ban Chỉ huy quân sự, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành, đoàn thể theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ cấp huyện đến cơ sở… qua đó, góp phần giữ vững, ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế  - xã hội ở địa phương.

                                                                                      CTV Duy Hải , Huyện ủy Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 7.582.803