TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  14/01/2021 10:23     |  Lượt xem 553   

Khánh Hòa tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng

Năm 2020, toàn tỉnh đã mở 504 lớp học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 37.754 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự, đạt 93,2%. Sau học tập, hầu hết cán bộ, đảng viên đã đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với với cam kết thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đa số bản đăng ký có nội dung cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; một số cán bộ, đảng viên tự nhận thấy mình còn hạn chế trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã đăng ký, đề ra phương hướng và những biện pháp cụ thể để rèn luyện, phấn đấu trong thời gian đến. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu với các nội dung cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cuối năm, người đứng đầu báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của mình cho cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tỉnh ủy Khánh Hòa giao lưu, tọa đàm: Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Các cấp ủy, chính quyền đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, trong dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tái bản sách “Bác Hồ trong lòng dân Khánh Hòa”, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình văn nghệ “Lời ca dâng Bác”; cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Sáng tác video ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tọa đàm, hội thi, thuyết trình tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh ...; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng và học tập, làm theo Bác, giới thiệu các chuyên đề, những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Báo Khánh Hòa hàng tuần đều có bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc. Các cổng thông tin điện tử của huyện, thị, thành phố, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đều có chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống truyền thanh 2 cấp (huyện, xã) đã tích cực phát sóng, tiếp sóng các nội dung về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW. Ngoài ra các cấp ủy đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, liên hệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của cá nhân đảng viên; Ngành giáo dục đào tạo đưa nội dung giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ, nhiều trường học đã tổ chức tốt việc kể chuyện về Bác trong các buổi chào cờ đầu tuần góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh; thúc đẩy động cơ phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng của đội ngũ giáo chức toàn tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các địa phương, đơn vị quan tâm xây dựng, phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, những mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng từ cơ sở đến cấp tỉnh về học tập và làm theo Bác. Thành ủy Nha Trang, Thành ủy Cam Ranh đã xây dựng bộ tiêu chí thi đua thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm... Trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chọn 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giới thiệu triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Qua học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có những chuyển biến từ nhận thức đến hành động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng ngày càng được nâng lên; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới, theo hướng sâu sát hơn với công việc và tình hình ở cơ sở; quan tâm đến đời sống nhân dân, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung chỉ đạo khá chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm được nâng cao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo vptw.dcs.vn

Đồng chí Lâm Quang Đằng, Vụ Địa phương II - Văn phòng Trung ương Đảng

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.067.212