TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  19/02/2021 10:48     |  Lượt xem 272   

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Năm 2020, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19, những thiệt hại nặng nề do thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, bão, lũ ở miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh hết sức khó khăn, các mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận đều giảm hoặc lỗ, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao (nhất là các doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ, du lịch). Số công nhân, người lao động mất việc làm, thất nghiệp tăng cao. Tất cả các yếu tố trên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên vượt lên những khó khăn, công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tiếp tục đạt được một số kết quả nhất định. Một số cấp ủy đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nề nếp. Phần lớn các tổ chức đảng đặc thù hoạt động theo Quy định số 12-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoạt động ổn định, hiệu quả, tiếp tục phát huy được những thế mạnh của mình. Công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên có sự chuyển biến, đạt kết quả tích cực. Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 12/2020, có 11.639 đơn vị kinh tế tư nhân đang nộp thuế trên địa bàn tỉnh, với 119.384 lao động, chiếm tỷ lệ 98,42% tổng số các thành phần doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, số đơn vị kinh tế tư nhân thành lập 1.824 doanh nghiệp; giải thể, dừng hoạt động 1.286 đơn vị. Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 106 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và 1.845 đảng viên đang sinh hoạt Đảng trong các tổ chức đảng thuộc loại hình các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong tổng số 106 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, có 10 tổ chức đảng đặc thù hoạt động theo Quy định số 12-QĐ/TU, ngày 03/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn tỉnh có 109 tổ chức đoàn, hội thanh niên, với 1.975 đoàn viên, hội viên; 593 công đoàn cơ sở và 37.157 đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã, nghiệp đoàn nghề cá.

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020

Năm 2021 là năm khởi đầu, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chung trong giai đoạn 2021 - 2025, vì vậy các cấp ủy trực thuộc cần rà soát tổng thể các chỉ tiêu phát triển đảng, đoàn thể giai đoạn 2021 - 2025 của cấp ủy, địa phương mình để thường xuyên đôn đốc, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các tổ chức đảng, đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các tổ chức đảng đặc thù hoạt động theo Quy định số 12-QĐ/TU phát huy tốt hơn nữa vai trò, lợi thế của mình trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đảng viên, tiến tới thành lập tổ chức đảng độc lập trong các đơn vị kinh tế tư nhân; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; cấp ủy và các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên, chủ đơn vị kinh tế và người lao động về việc tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền cần được đổi mới, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

(2) Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan chức năng các cấp căn cứ kết quả thực hiện đã đạt được thời gian qua và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; phải coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, liên tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề ra biện pháp khắc phục những khâu còn yếu trong công tác này đã tồn tại nhiều năm qua; nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, giữa các thành viên trong ban chỉ đạo, tổ công tác của cấp ủy. Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình hoạt động của ban chỉ đạo, tổ công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân cấp huyện theo hướng tinh gọn, thực chất, hiệu quả; lựa chọn xây dựng đội ngũ cộng tác viên chuyên trách thực hiện công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(3) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có thành tích trong công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chủ đơn vị kinh tế và người lao động về sự cần thiết thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

(4) Đổi mới hình thức sinh hoạt, hội, họp đối với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên theo hướng đơn giản hóa chế độ, hình thức báo cáo, giảm hội họp trực tiếp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện linh hoạt chế độ hội ý, báo cáo qua email, mạng internet. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ở các đơn vị kinh tế tư nhân (kể cả các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể), thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, hội viên, từ đó vận động, thu hút công nhân, người lao động tự nguyện tham gia tổ chức đoàn, hội.

CTV Thanh Bình, Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.198.333